Bài 50 trang 125 sgk toán lớp 8 - tập 2

Bình chọn:
4.6 trên 26 phiếu

Thể tích của hình chóp đều

50 . a) Tinh thể tích của hình chóp đều (h.64).

b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều.

( Hướng dẫn: Diện tích cần tính bằng tổng diện tích các mặt xung quanh. Các mặt xung quanh là những hình thang cân với cùng chiều cao, cac cạnh đáy tương ứng bằng nhau, các cạnh bên bằng nhau)

Hướng dẫn:

a) Diện tích đáy của hình chóp đều:

S =  BC 2 = 6,52  = 42,25 (m2)

Thể tích hình chóp đều:

V = \(\frac{1}{3}\). S.h = \(\frac{1}{3}\). 42,25 . 12  ≈ 169 (cm3)

b) Các mặt xung quanh là những hình thang cân đáy nhỏ 2cm, đáy lớn 4cm, chiều cao 3,5cm. Nên:

Sxq = 4. \(\frac{(2+4).3,5}{2}\) = 42 (cm2)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan