Bài 49 trang 125 SGK Toán 8 tập 2


Tính diện tích xung quanh

Đề bài

Tính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.135).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính diện tích xung quanh theo công thức: \(S_{xq} = p.d\), trong đó \(p\) là nửa chu vi đáy, \(d\) là trung đoạn của hình chóp đều.

Lời giải chi tiết

Hình chóp đều có độ dài các cạnh đáy bằng nhau nên chu vi đáy là:

C = 4. độ dài cạnh đáy

Hình a:

Diện tích xung quanh của hình chóp là: 

        \(S_{xq} = p.d =  \dfrac{1}{2}. 4.6.10 = 120 (cm^2)\)

Hình b:

Diện tích xung quanh của hình chóp là:  

         \(S_{xq} = p.d =  \dfrac{1}{2}. 4. 7,5.9,5 = 142,5\) \( (cm^2)\)

Hình c:

Độ dài trung đoạn của hình chóp là :

         \(d = \sqrt{17^{2} -8^{2}} = \sqrt{289 -64}= \sqrt{225} \) \(= 15(cm) \) 

Diện tích xung quanh của hình chóp là: 

         \(S_{xq} = p.d =  \dfrac{1}{2}. 4 . 16.15 = 480 (cm^2)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 46 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí