Bài 13 trang 11 SGK Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 25 phiếu

Giải bài 13 trang 11 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:

Đề bài

Rút gọn các biểu thức sau:

a) \(2\sqrt {{a^2}}  - 5a\) với \(a < 0\).              

b) \( \sqrt{25a^{2}}+ 3a\) với \(a ≥ 0\).

c) \(\sqrt {9{a^4}}  + 3{a^2}\),                          

d) \( 5\sqrt{4a^{6}}\) - \( 3a^{3}\) với \(a < 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Sử dụng hằng đẳng thức \(\sqrt{A^2}=\left| A \right|\).

+) Sử dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối của số \(a\): Nếu \(a \ge 0\) thì \( \left| a \right| =a\). Nếu \( a< 0\) thì \( \left| a \right| = -a\). 

+) Sử dụng định lí: với hai số \(a\) và \(b\) không âm, ta có: \(\sqrt{a.b}=\sqrt{a}.\sqrt{b}\).

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(2\sqrt{a^2}-5a=2|a|-5a\)

                              \(=2.(-a)-5a\)    (Vì \(a<0\) nên \( \left| a \right| =-a \))

                              \(=-2a-5a\)

                              \(=(-2-5)a\)

                              \(=-7a\)

Vậy \(2 \sqrt{a^2}-5a=-7a\).

b) Ta có: \(\sqrt{9a^{4}}+3a^2=\sqrt {9}. \sqrt{a^4}+ 3a^2\)

                                     \(=\sqrt{3^2}.\sqrt{(a^2)^2}+3a^2\)

                                     \(=\left| 3 \right| . \left|a^2\right| +3a^2\)

                                     \(=3a^2 + 3a^2\)

                                     \(=(3+3)a^2\)

                                     \(=6a^2\).

(Vì \(a^2\geq 0,\ \forall\,\, a\,\,\epsilon \,\,\mathbb{R}\Rightarrow |a^2|=a^2\)).

c) Ta có:  \(\sqrt{25a^{2}} + 3a=\sqrt{25}. \sqrt{a^2}+3a\)

                                     \(=\sqrt{5^2}. \left| a \right| +3a\)

                                     \(=\left| 5 \right| .a+3a\)  ,  (Vì \(a\geq 0\Rightarrow |a|=a\) )

                                     \(=5a+3a\)

                                     \(=(5+3)a\)

                                     \(=8a\).

d) Ta có: 

\(5\sqrt{4a^{6}} - 3a^3=5.\sqrt{4}.\sqrt{a^6} -3a^3\)

                       \(=5.\sqrt{2^2}.\sqrt{(a^3)^2}-3a^3\)

                       \(=5.\left| 2 \right| .\left| a^3\right|-3a^3\)

                       \(=5.2.(-a^3)-3a^3\)  ,     (Vì \(a<0\) nên \(|a^3|=-a^3\) )

                       \(=10.(-a^3) - 3a^3\)

                       \(=-10a^3-3a^3\)

                       \(=(-10-3)a^3\)

                       \(=-13a^3\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan