Tuyensinh247.com giảm 30% các khóa học từ ngày 10-14/8
Xem ngay

Chỉ còn: 07:37:34

Lý thuyết liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

1. Định lí. Với số a không âm và số b dương ta có

1. Định lí. Với số a không âm và số b dương ta có

                      \( \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\).

Lưu ý. a) Với biểu thức A ≥ 0 và B > 0 thì không thể viết đẳng thức trên. Chẳng hạn \( \frac{\sqrt{-9}}{\sqrt{-4}}\) được xác định nhưng biểu thức \( \frac{\sqrt{-9}}{\sqrt{-4}}\) không xác định.

2. Quy tắc khai phwong một thương

Muốn khai phương một thương \( \frac{a}{b}\), trong đó a không âm, b dương, ta có thể khai phương lần lượt a và b rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ 2.

3. Quy tắc chia các căn bậc hai

Muốn chia các căn bậc hai của số a không âm cho căn bậc hai của số b dương ta có thể chia a cho cho b rồi khai phương kết quả đó.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan