Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Rút gọn : \(A = \left( {{{\sqrt a } \over {\sqrt a  - 2}} + {{\sqrt a } \over {\sqrt a  + 2}}} \right):{{\sqrt {4a} } \over {a - 4}}\,\,\,\,\,\)\(\left( {a > 0;a \ne 4} \right)\) 

Bài 2. Tìm x để biểu thức có nghĩa : \(M = \sqrt { - {5 \over {2x + 4}}} \)

Bài 3. Chứng minh : \(\left( {1 + {{a + \sqrt a } \over {\sqrt a  + 1}}} \right)\left( {1 - {{a - \sqrt a } \over {\sqrt a  - 1}}} \right) = 1 - a\,\,\,\,\)\(\left( {a \ge 0;a \ne 1} \right)\)

Bài 4. Tìm x, biết : \(\sqrt {{{x - 1} \over {x + 1}}}  = 2\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Quy đồng mẫu thức rồi thực hiện phép tính và rút gọn phân thức.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\(   A = \left[ {{{\sqrt a \left( {\sqrt a  + 2 + \sqrt a  - 2} \right)} \over {\left( {\sqrt a  - 2} \right)\left( {\sqrt a  + 2} \right)}}} \right]:{{\sqrt {4a} } \over {a - 4}}  \)

\(\,\,\,\,\, = {{2a} \over {a - 4}}.{{a - 4} \over {\sqrt 4 .\sqrt a }} = {{{{\left( {\sqrt a } \right)}^2}} \over {\sqrt a }} = \sqrt a  \)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: \(\sqrt A \) có nghĩa khi \(A\ge 0\)

Lời giải chi tiết:

Biểu thức có nghĩa \( \Leftrightarrow {{ - 5} \over {2x + 4}} \ge 0 \Leftrightarrow 2x + 4 < 0 \Leftrightarrow x <  - 2\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng \({\left( {\sqrt A } \right)^2} = A\) với \(A\ge 0\)

Lời giải chi tiết:

Biến đổi vế trái (VT), ta được : 

\(VT = \left[ {1 + {{\sqrt a \left( {\sqrt a  + 1} \right)} \over {\sqrt a  + 1}}} \right].\left[ {1 - {{\sqrt a \left( {\sqrt a  - 1} \right)} \over {\sqrt a  - 1}}} \right] \)

\(\,\,\,\,\,\,\,\;\; = \left( {1 + \sqrt a } \right)\left( {1 - \sqrt a } \right)\)

\(\;\;\;\;\;\;= {1^2} - {\left( {\sqrt a } \right)^2}\)

\(   \,\,\,\,\,\,\, \;\;= 1 - a = VP\,\,\left( {đpcm} \right) \)

LG bài 4

Phương pháp giải:

Sử dụng 

\(\begin{array}{l}
\sqrt A = m\left( {m \ge 0} \right)\\
\Leftrightarrow A = {m^2}
\end{array}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\sqrt {{{x - 1} \over {x + 1}}}  = 2\) với \(x\ne -1\) 

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow \frac{{x - 1}}{{x + 1}} = 4\\
\Rightarrow x - 1 = 4x + 4\\
\Leftrightarrow 3x = - 5\\
\Leftrightarrow x = - \frac{5}{3}\,(tm)
\end{array}\)

Vậy \(x = - \frac{5}{3}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài