Bài 17.5 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Tìm số tự nhiên \(a,\) biết rằng \(156\) chia cho \(a\) dư \(12,\) và \(280\) chia cho \(a\) dư \(10.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích, đưa bài toán về việc tìm \(ƯCLN\) của hai số, rồi từ đó ta tìm được số thỏa mãn điều kiện bài cho.

Lời giải chi tiết

Vì \(156\) chia cho \(a\) dư \(12\) suy ra \( (156-12) \;\vdots \; a\) do đó  \( 144 \;\vdots\;  a\) nên \(a\) là ước của \(144.\)

Vì \(280\) chia cho \(a\) dư \(10\) suy ra \( (280-10) \;\vdots \; a\) do đó \( 270 \;\vdots\;  a\)  nên \(a\) là ước của \( 270.\)

Vậy \(a ∈ ƯC(144, 270)\) và \(a > 12.\)

Ta có:   \(144=2^4.3^2\)

            \(270=2.3^3.5\)

\( ƯCLN(144;270)={18}\)

\( ƯC(144;270)=Ư(18)\)\(={1;2;3;6;9;18}\)

Vì \(a>12\) nên ta tìm được \(a = 18.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 12 phiếu
 • Bài 17.4 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 17.4 phần bài tập bổ sung trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có tích bằng 1944, biết rằng ƯCLN của chúng bằng 18.

 • Bài 17.3 phần bài tập bổ sung trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 17.3 phần bài tập bổ sung trang 29 sách bài tập toán 6. Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có tổng bằng 224, biết rằng ƯCLN của chúng bằng 28.

 • Bài 17.2 phần bài tập bổ sung trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 17.2 phần bài tập bổ sung trang 29 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng hai số n + 1 và 3n + 4 (n ∈ N) là hai số nguyên tố cùng nhau.

 • Bài 17.1 phần bài tập bổ sung trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 17.1 phần bài tập bổ sung trang 29 sách bài tập toán 6. Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN) vào chỗ trống:...

 • Bài 187 trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 187 trang 29 sách bài tập toán 6. Lớp 6A có 54 học sinh, lớp 6B có 42 học sinh, lớp 6C có 48 học sinh. Trong ngày khai giảng, ba lớp cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau để diễu hành mà không lớp nào có người lẻ hàng. Tính số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được.

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.