Bài 17.1 phần bài tập bổ sung trang 29 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung, \(ƯCLN\)) vào chỗ trống:

\(a)\) \(a = 15a' (a' ∈ N) ;\)

     \(b = 15b' (b' ∈ N) ;\)

     \(15\) là ... của \(a\) và \(b.\)

\(b)\) \(a = 15a' (a' ∈ N) ;\)

    \( b = 15b' (b' ∈ N) ;\)

     \(ƯCLN (a'; b') = 1.\)

     \( 15\) là ... của \(a\) và \(b.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Nếu \(a=b.q\) thì \(a\; \vdots \; b\)  hay \( b\in Ư(a)\) \((a,\;b,\;q,\; \in \mathbb{N^*})\) 

+) \(ƯCLN\) của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước của các số đó.

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ước chung;                                             

\(b)\) \(ƯCLN.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 17.2 phần bài tập bổ sung trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 17.2 phần bài tập bổ sung trang 29 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng hai số n + 1 và 3n + 4 (n ∈ N) là hai số nguyên tố cùng nhau.

 • Bài 17.3 phần bài tập bổ sung trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 17.3 phần bài tập bổ sung trang 29 sách bài tập toán 6. Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có tổng bằng 224, biết rằng ƯCLN của chúng bằng 28.

 • Bài 17.4 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 17.4 phần bài tập bổ sung trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có tích bằng 1944, biết rằng ƯCLN của chúng bằng 18.

 • Bài 17.5 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 17.5 phần bài tập bổ sung trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên a, biết rằng 156 chia cho a dư 12, và 280 chia cho a dư 10.

 • Bài 187 trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 187 trang 29 sách bài tập toán 6. Lớp 6A có 54 học sinh, lớp 6B có 42 học sinh, lớp 6C có 48 học sinh. Trong ngày khai giảng, ba lớp cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau để diễu hành mà không lớp nào có người lẻ hàng. Tính số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được.

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.