Bài 17.2 phần bài tập bổ sung trang 29 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 17.2 phần bài tập bổ sung trang 29 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng hai số n + 1 và 3n + 4 (n ∈ N) là hai số nguyên tố cùng nhau.

Đề bài

Chứng tỏ rằng hai số \(n + 1\) và \(3n + 4 (n \in \mathbb N)\) là hai số nguyên tố cùng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh hai số đó có \(ƯCLN\) bằng \(1\).

Lời giải chi tiết

Gọi \(d\) là ước chung của \(n + 1\) và \(3n + 4.\)

Ta có \( (n + 1) \;⋮\; d\) và \( (3n + 4)\; ⋮\; d.\)

Vì \( (n + 1) \;⋮\; d\) nên \( 3.(n + 1) \;⋮\; d\) hay \( (3n + 3) \;⋮\; d\)

Suy ra \([(3n + 4) - (3n + 3)]\; ⋮\; d\) \(\Rightarrow  1 \;⋮\; d\) \( \Rightarrow d = 1.\)

Vậy \(n + 1\) và \(3n + 4\) là hai số nguyên tố cùng nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu
 • Bài 17.3 phần bài tập bổ sung trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 17.3 phần bài tập bổ sung trang 29 sách bài tập toán 6. Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có tổng bằng 224, biết rằng ƯCLN của chúng bằng 28.

 • Bài 17.4 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 17.4 phần bài tập bổ sung trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có tích bằng 1944, biết rằng ƯCLN của chúng bằng 18.

 • Bài 17.5 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 17.5 phần bài tập bổ sung trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên a, biết rằng 156 chia cho a dư 12, và 280 chia cho a dư 10.

 • Bài 17.1 phần bài tập bổ sung trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 17.1 phần bài tập bổ sung trang 29 sách bài tập toán 6. Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN) vào chỗ trống:...

 • Bài 187 trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 187 trang 29 sách bài tập toán 6. Lớp 6A có 54 học sinh, lớp 6B có 42 học sinh, lớp 6C có 48 học sinh. Trong ngày khai giảng, ba lớp cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau để diễu hành mà không lớp nào có người lẻ hàng. Tính số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được.

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí