Bài 17.4 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Tìm hai số tự nhiên \(a\) và \(b (a > b)\) có tích bằng \(1944,\) biết rằng \(ƯCLN\) của chúng bằng \(18.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Biểu diễn hai số \(a,b\) dựa vào dữ kiện \(ƯCLN(a,b)=18.\)

+) Sau đó dựa vào dữ kiện tích hai số \(a,b\) bằng \(1944\) để lập luận và tìm \(a,b.\)

Lời giải chi tiết

Do ƯCLN của a và b bằng 18 nên ta đặt \(a = 18a',\) \(b = 18b',\) \(ƯCLN (a', b') = 1.\)

Vì \(a>b\) nên \(a' > b'\)

Ta có \(a.b=1944\) nên

\(18a'.18b' = 1944\)

\(a'.b' = 1944 : (18.18) = 6.\)

Do \(a' > b'\) và \(ƯCLN (a', b') = 1\) nên \(a'.b'=6=6.1\)\(=3.2\). Ta có:

\(a'\)

\(6\)

\(3\)

\(b'\)

\(1\)

\(2\)

suy ra

\(a\)

\(108\)

\(54\)

\(b\)

\(6\)

\(36\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu
 • Bài 17.5 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 17.5 phần bài tập bổ sung trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên a, biết rằng 156 chia cho a dư 12, và 280 chia cho a dư 10.

 • Bài 17.3 phần bài tập bổ sung trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 17.3 phần bài tập bổ sung trang 29 sách bài tập toán 6. Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có tổng bằng 224, biết rằng ƯCLN của chúng bằng 28.

 • Bài 17.2 phần bài tập bổ sung trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 17.2 phần bài tập bổ sung trang 29 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng hai số n + 1 và 3n + 4 (n ∈ N) là hai số nguyên tố cùng nhau.

 • Bài 17.1 phần bài tập bổ sung trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 17.1 phần bài tập bổ sung trang 29 sách bài tập toán 6. Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN) vào chỗ trống:...

 • Bài 187 trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 187 trang 29 sách bài tập toán 6. Lớp 6A có 54 học sinh, lớp 6B có 42 học sinh, lớp 6C có 48 học sinh. Trong ngày khai giảng, ba lớp cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau để diễu hành mà không lớp nào có người lẻ hàng. Tính số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được.

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.