Bài 176 trang 28 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Tìm ước chung lớn nhất của:

\(a)\) \(40\) và \(60\)                              

\(b)\) \(36, 60\) và \(72\)

\(c)\) \(13\) và \(20\)                               

\(d)\) \(28, 39\) và \(35\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước \(1\): Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

Bước \(2\): Chọn các thừa số nguyên tố chung.

Bước \(3\): Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(40 =8.5= {2^3}.5\)

    \(60 =6.10=2.3.2.5= {2^2}.3.5\)  

\(ƯCLN(40; 60) = {2^2}.5 =20\)

\(b)\) \(36 =6.6=2.3.2.3= {2^2}{.3^2}\)

    \(60 =6.10=2.3.2.5= {2^2}.3.5\)        

    \(72 =8.9= {2^3}{.3^2}\)        

\(ƯCLN(36; 60; 72) = {2^2}.3 = 12\)

\(c)\) \(13\) là số nguyên tố nên \(ƯCLN(13; 20) = 1\)

\(d)\) \(28 =4.7= {2^2}.7\)

     \(39 = 3.13\)

     \(35 = 5.7\)

\(ƯCLN(28 ;39 ;35)=1\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu
 • Bài 177 trang 28 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 177 trang 28 sách bài tập toán 6. Tìm các ước chung lớn nhất rồi tìm các ước chung của 90 và 126.

 • Bài 178 trang 28 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 178 trang 28 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 480 ⋮ a và 600 ⋮ a .

 • Bài 179 trang 28 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 179 trang 28 sách bài tập toán 6. Hùng muốn cắt một tấm hình chữ nhật có kích thước 60cm và 96 cm. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông (số đo của hình vuông nhỏ là một số tự nhiên với đơn vị là cen –ti – mét).

 • Bài 180 trang 28 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 180 trang 28 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết rằng 126 ⋮ x, 210 ⋮ x và 15 < x < 30.

 • Bài 181 trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 181 trang 29 sách bài tập toán 6. Ngọc và Minh mỗi người mua một số hộp bút chì màu, trong mỗi hộp đều có từ hai bút trở lên và số bút ở các hộp đều bằng nhau. Hỏi mỗi hôp bút chì màu có bao nhiêu chiếc?

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.