Bài 116 trang 20 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 116 trang 20 sách bài tập toán 6. Khi chia số tự nhiên a cho 24, ta được số dư là 10. Hỏi số a có chia hết cho 2 không? Có chia hết cho 4 không?

Đề bài

Khi chia số tự nhiên \(a\) cho \(24,\) ta được số dư là \(10.\) Hỏi số \(a\) có chia hết cho \(2\) không \(?\) Có chia hết cho \(4\) không \(?\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất \(1\), tính chất \(2\) về sự chia hết của một tổng.

+) Tính chất \(1\): Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.\(a \,\vdots \,m, b \,\vdots\, m , c \,\vdots \, m \Rightarrow (a+b+c) \,\vdots \,m\)

+) Tính chất \(2\): Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.\(a \not{\vdots}\,\, m, b \not{\vdots}\,\, m , c \not{\vdots}\,\, m \Rightarrow (a+b+c) \not{\vdots}\,\, m\)

Lời giải chi tiết

Gọi thương của phép chia \(a\) cho \(24\) là \(k\) \( (k \in \mathbb{N})\)

Theo đề bài, ta có \(a = 24k + 10\)

Vì \(24 \,\,⋮\,\, 2 \) và \(10\,\, ⋮\,\,  2\) nên \( (24k + 10)\,\, ⋮ \,\,2\) 

Vì \(24 \,\,⋮\,\, 4\) và \(10   \not{\vdots}\,\, 4 \)  nên \( (24k + 10)   \not {\vdots}\,\, 4 \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 29 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí