Bài 114 trang 20 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hiệu) sau có chia hết cho \(6\) không \(?\)

\(a)\) \(42 + 54 \)                               

\(b)\) \(600 -14\)

\(c)\) \(120 + 48 + 20   \)                   

\(d)\) \(60 + 15 + 3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất \(1\), tính chất \(2\) về sự chia hết của một tổng, một hiệu.

+) Tính chất \(1\): Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.\(a \,\vdots\, m, b \,\vdots \,m , c \,\vdots\, m \Rightarrow (a+b+c)\, \vdots \,m\)

+) Tính chất \(2\): Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.\(a \not{\vdots}\,\, m, b \not{\vdots}\,\,m , c \not{\vdots}\,\, m \Rightarrow (a+b+c) \not{\vdots}\,\, m\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Vì \(42\; ⋮\; 6\) và \(54\;⋮\; 6\) nên \((42+54)\; ⋮\; 6\).

\(b)\) Vì \(600 \;⋮\; 6\) nhưng \(14\) không chia hết cho \( 6\) nên \((600 - 14)\) không chia hết cho \(6\)

\(c)\) Vì \(120\; ⋮\; 6\), \(48 \;⋮\; 6\) nhưng \(20\) không chia hết cho \(6\) nên \((120 + 48 + 20)\) không chia hết cho \( 6.\)

\(d)\) Vì \(60 \;⋮\; 6\) và \(15+3 = 18 \;⋮ \; 6\) nên \((60 + 15 + 3)\; ⋮\; 6.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.