Bài 114 trang 20 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 114 trang 20 sách bài tập toán 6. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hiệu) sau có chia hết cho 6 không?...

Đề bài

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hiệu) sau có chia hết cho \(6\) không \(?\)

\(a)\) \(42 + 54 \)                               

\(b)\) \(600 -14\)

\(c)\) \(120 + 48 + 20   \)                   

\(d)\) \(60 + 15 + 3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất \(1\), tính chất \(2\) về sự chia hết của một tổng, một hiệu.

+) Tính chất \(1\): Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.\(a \,\vdots\, m, b \,\vdots \,m , c \,\vdots\, m \Rightarrow (a+b+c)\, \vdots \,m\)

+) Tính chất \(2\): Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.\(a \not{\vdots}\,\, m, b \not{\vdots}\,\,m , c \not{\vdots}\,\, m \Rightarrow (a+b+c) \not{\vdots}\,\, m\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Vì \(42\; ⋮\; 6\) và \(54\;⋮\; 6\) nên \((42+54)\; ⋮\; 6\).

\(b)\) Vì \(600 \;⋮\; 6\) nhưng \(14\) không chia hết cho \( 6\) nên \((600 - 14)\) không chia hết cho \(6\)

\(c)\) Vì \(120\; ⋮\; 6\), \(48 \;⋮\; 6\) nhưng \(20\) không chia hết cho \(6\) nên \((120 + 48 + 20)\) không chia hết cho \( 6.\)

\(d)\) Vì \(60 \;⋮\; 6\) và \(15+3 = 18 \;⋮ \; 6\) nên \((60 + 15 + 3)\; ⋮\; 6.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 29 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài