Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Giải hệ phương trình : \(\left\{ \matrix{  {{ - 3} \over {x - y}} + {2 \over {2x + y}} =  - 2 \hfill \cr  {4 \over {x - y}} - {{10} \over {2x + y}} = 2. \hfill \cr}  \right.\)

Bài 2: Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất : \(\left\{ \matrix{  2x - y =  - 3 \hfill \cr  mx + 3 = 4. \hfill \cr}  \right.\)

 

LG bài 1

Phương pháp giải:

Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Lời giải chi tiết:

Bài 1: Đặt \(u = {1 \over {x - y}};v = {2 \over {2x + y}}.\) Ta có hệ : \(\left\{ \matrix{   - 3u + v =  - 2 \hfill \cr  4u - 5v = 2 \hfill \cr}  \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{   - 15u + 5v =  - 10 \hfill \cr  4u - 5v = 2 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{   - 11u =  - 8 \hfill \cr   - 3u + v =  - 2 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  u = {8 \over {11}} \hfill \cr  v = {2 \over {11}} \hfill \cr}  \right.\)

Vậy : \(\left\{ \matrix{  {1 \over {x - y}} = {8 \over {11}} \hfill \cr  {2 \over {2x + y}} = {2 \over {11}} \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x - y \ne 0 \hfill \cr  2x + y \ne 0 \hfill \cr  8x - 8y = 11 \hfill \cr  2x + y = 11 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x = {{33} \over 8} \hfill \cr  y = {{11} \over 4}. \hfill \cr}  \right.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

+Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi hai đường thẳng cắt nhau

+Hai đường thẳng cắt nhau khi có hệ số góc khác nhau (\(a \ne a'\))

Lời giải chi tiết:

Bài 2: Viết lại hệ : \(\left\{ \matrix{  y = 2x + 3 \hfill \cr  y =  - {m \over 3}x + {4 \over 3}. \hfill \cr}  \right.\)

Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi hai đường thẳng cắt nhau

\( \Leftrightarrow  - {m \over 3} \ne 2 \Leftrightarrow m \ne  - 6.\)

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài