Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Giải hệ phương trình : \(\left\{ \matrix{  2x - 3y = 2 \hfill \cr   - 5x + 2y = 3. \hfill \cr}  \right.\)

Bài 2: Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất : \(\left\{ \matrix{  3x - 6y = 1 \hfill \cr  5x - my = 2. \hfill \cr}  \right.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Lời giải chi tiết:

 

Bài 1: Ta có : \(\left\{ \matrix{  2x - 3y = 2 \hfill \cr   - 5x + 2y = 3 \hfill \cr}  \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  10x - 15y = 10 \hfill \cr   - 10x + 4y = 6 \hfill \cr}  \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  2x - 3y = 2 \hfill \cr   - 11y = 16 \hfill \cr}  \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  y =  - {{16} \over {11}} \hfill \cr  2x - 3y = 2 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x =  - {{13} \over {11}} \hfill \cr  y =  - {{16} \over {11}}. \hfill \cr}  \right.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

+ Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế từ đó ta biểu diễn được y theo m

+ Hệ có nghiệm duy nhất khi y tồn tại

Lời giải chi tiết:

Bài 2: Ta có : \(\left\{ \matrix{  3x - 6y = 1 \hfill \cr  5x - my = 2 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  15x - 30y = 5 \hfill \cr  15x - 3my = 6 \hfill \cr}  \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  \left( {3m - 30} \right)y =  - 1\left( * \right) \hfill \cr  3x - 6y = 1. \hfill \cr}  \right.\)

Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi phương trình (*) có nghiệm duy nhất

\( \Leftrightarrow  3m – 30 \ne 0  \Leftrightarrow  m \ne 10.\)

 Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí