Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Giải hệ phương trình : \(\left\{ \matrix{  \sqrt {2x}  + 2\sqrt {3y}  = 5 \hfill \cr  3\sqrt {2x}  - \sqrt {3y}  = {9 \over 2}. \hfill \cr}  \right.\)

Bài 2: Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm : \(\left\{ \matrix{  mx + 3y = 1 \hfill \cr   - 2mx + y = 5. \hfill \cr}  \right.\)

 

LG bài 1

Phương pháp giải:

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bài 2: Ta có : \(\left\{ \matrix{  mx + 3y = 1 \hfill \cr   - 2mx + y = 5 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  mx + 3y = 1 \hfill \cr   - 6mx + 3y = 15 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  mx =  - 2\,\,\,\left( * \right) \hfill \cr   - 2mx + y = 5 \hfill \cr}  \right.\)

Hệ vô nghiệm khi và chỉ khi phương trình (*) vô nghiệm 

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  m = 0 \hfill \cr   - 2 \ne 0 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow m = 0.\)

 

 Loigiaihay.com

 

Lời giải chi tiết:

Bài 1: Ta có : \(\left\{ \matrix{  \sqrt {2x}  + 2\sqrt {3y}  = 5 \hfill \cr  3\sqrt {2x}  - \sqrt {3y}  = {9 \over 2} \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  \sqrt {2x}  + 2\sqrt {3y}  = 5 \hfill \cr  6\sqrt {2x}  - 2\sqrt {3y}  = 9 \hfill \cr}  \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  7\sqrt {2x}  = 14 \hfill \cr  \sqrt {2x}  + 2\sqrt {3y}  = 5 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x = \sqrt 2  \hfill \cr  y = {{\sqrt 3 } \over 2} \hfill \cr}  \right.\)

Hệ có nghiệm : \(\left( {\sqrt 2 ;{{\sqrt 3 } \over 2}} \right).\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

+Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, từ đó biểu diễn x theo m

+Hệ vô nghiệm khi không tồn tại giá trị của x

Lời giải chi tiết:

Bài 2: Ta có : \(\left\{ \matrix{  mx + 3y = 1 \hfill \cr   - 2mx + y = 5 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  mx + 3y = 1 \hfill \cr   - 6mx + 3y = 15 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  mx =  - 2\,\,\,\left( * \right) \hfill \cr   - 2mx + y = 5 \hfill \cr}  \right.\)

Hệ vô nghiệm khi và chỉ khi phương trình (*) vô nghiệm 

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  m = 0 \hfill \cr   - 2 \ne 0 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow m = 0.\)

 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí