Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Giải hệ phương trình : \(\left\{ \matrix{  \sqrt {2x}  + 2\sqrt {3y}  = 5 \hfill \cr  3\sqrt {2x}  - \sqrt {3y}  = {9 \over 2}. \hfill \cr}  \right.\)

Bài 2: Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm : \(\left\{ \matrix{  mx + 3y = 1 \hfill \cr   - 2mx + y = 5. \hfill \cr}  \right.\)

 

LG bài 1

Phương pháp giải:

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bài 2: Ta có : \(\left\{ \matrix{  mx + 3y = 1 \hfill \cr   - 2mx + y = 5 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  mx + 3y = 1 \hfill \cr   - 6mx + 3y = 15 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  mx =  - 2\,\,\,\left( * \right) \hfill \cr   - 2mx + y = 5 \hfill \cr}  \right.\)

Hệ vô nghiệm khi và chỉ khi phương trình (*) vô nghiệm 

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  m = 0 \hfill \cr   - 2 \ne 0 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow m = 0.\)

 

 Loigiaihay.com

 

Lời giải chi tiết:

Bài 1: Ta có : \(\left\{ \matrix{  \sqrt {2x}  + 2\sqrt {3y}  = 5 \hfill \cr  3\sqrt {2x}  - \sqrt {3y}  = {9 \over 2} \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  \sqrt {2x}  + 2\sqrt {3y}  = 5 \hfill \cr  6\sqrt {2x}  - 2\sqrt {3y}  = 9 \hfill \cr}  \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  7\sqrt {2x}  = 14 \hfill \cr  \sqrt {2x}  + 2\sqrt {3y}  = 5 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x = \sqrt 2  \hfill \cr  y = {{\sqrt 3 } \over 2} \hfill \cr}  \right.\)

Hệ có nghiệm : \(\left( {\sqrt 2 ;{{\sqrt 3 } \over 2}} \right).\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

+Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, từ đó biểu diễn x theo m

+Hệ vô nghiệm khi không tồn tại giá trị của x

Lời giải chi tiết:

Bài 2: Ta có : \(\left\{ \matrix{  mx + 3y = 1 \hfill \cr   - 2mx + y = 5 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  mx + 3y = 1 \hfill \cr   - 6mx + 3y = 15 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  mx =  - 2\,\,\,\left( * \right) \hfill \cr   - 2mx + y = 5 \hfill \cr}  \right.\)

Hệ vô nghiệm khi và chỉ khi phương trình (*) vô nghiệm 

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  m = 0 \hfill \cr   - 2 \ne 0 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow m = 0.\)

 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài