Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Giải hệ phương trình : \(\left\{ \matrix{  \left( {1 + \sqrt 2 } \right)x + \left( {1 - \sqrt 2 } \right)y = 5 \hfill \cr  \left( {1 + \sqrt 2 } \right)x + \left( {1 + \sqrt 2 } \right)y = 3. \hfill \cr}  \right.\)

Bài 2: Tìm giá trịcủa  m để đường thẳng \(y = mx + 2\) đi qua giao điểm của hai đường thẳng (d1): \(2x +3y = 7\) và (d2) : \(3x + 2y = 13.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Lời giải chi tiết:

Bài 1: Ta có  : \(\left\{ \matrix{  \left( {1 + \sqrt 2 } \right)x + \left( {1 - \sqrt 2 } \right)y = 5 \hfill \cr  \left( {1 + \sqrt 2 } \right)x + \left( {1 + \sqrt 2 } \right)y = 3 \hfill \cr}  \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  2\sqrt {2y}  =  - 2 \hfill \cr  \left( {1 + \sqrt 2 } \right)x + \left( {1 - \sqrt 2 } \right)y = 5 \hfill \cr}  \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  y =  - {1 \over {\sqrt 2 }} \hfill \cr  x = {{7\sqrt 2  - 6} \over 2}. \hfill \cr}  \right.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

+Tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) thỏa mãn hệ phương trình được lập bởi phương trình của (d1) và (d2)

+Thay x,y tìm được vào phương trình đường thẳng chứa tham số từ đó tìm m

Lời giải chi tiết:

Bài 2: Tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) thỏa mãn hệ :

\(\left\{ \matrix{  2x + 3y = 7 \hfill \cr  3x + 2y = 13 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  4x + 6y = 14 \hfill \cr  9x + 6y = 39 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  5x = 25 \hfill \cr  2x + 3y = 7 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x = 5 \hfill \cr  y =  - 1. \hfill \cr}  \right.\)

Thế \(x = 5; y = − 1\) vào phương trình \(y = mx + 2\), ta được :

\( - 1 = 5m + 2 \Leftrightarrow m =  - {3 \over 5}.\)

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài