Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Đề bài

Bài 1. Cho \(\sqrt {8 - a}  + \sqrt {5 + a}  = 5\); (\(-5\le a\le8\) ). Tính \(\sqrt {\left( {8 - a} \right)\left( {5 + a} \right)} \)

Bài 2. Tìm x, biết : \(\sqrt {3 - x}  + \sqrt {x - 5}  = 10\)

Bài 3. Chứng minh rằng : \(\sqrt a  + \sqrt b  > \sqrt {a + b} \,\,\left( {a > 0;\,b > 0} \right)\)

Bài 4. Rút gọn : \(\sqrt {7 + 2\sqrt {10} }  - \sqrt 5 \)

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có:

\(\eqalign{  & \sqrt {8 - a}  + \sqrt {5 + a}  = 5  \cr  &  \Rightarrow {\left( {\sqrt {8 - a}  + \sqrt {5 + a} } \right)^2} = 25  \cr  &  \Rightarrow 2\sqrt {\left( {8 - a} \right)\left( {5 + a} \right)}  = 12  \cr  &  \Rightarrow \sqrt {\left( {8 - a} \right)\left( {5 + a} \right)}  = 6 \cr} \)

Bài 2. Điều kiện : \(\left\{ {\matrix{   {3 - x \ge 0}  \cr   {x - 5 \ge 0}  \cr  } } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{   {x \le 3}  \cr   {x \ge 5}  \cr  } } \right.\)

Hệ này vô nghiệm.

Vậy không có giá trị x nào thỏa mãn điều kiện.

Bài 3. Ta có:

\(\sqrt a  + \sqrt b  > \sqrt {a + b}\)

\(  \Leftrightarrow a + 2\sqrt {ab}  + b > a + b\)

\( \Leftrightarrow 2\sqrt {ab}  > 0\) (luôn đúng vì \( a > 0\) và \(b > 0\))

Bài 4. Ta có:

\(\eqalign{  & \sqrt {7 + 2\sqrt {10} }  - \sqrt 5   \cr  &  = \sqrt {{{\left( {\sqrt 5  + \sqrt 2 } \right)}^2}}  - \sqrt 5   \cr  &  = \left| {\sqrt 5  + \sqrt 2 } \right| - \sqrt 5   \cr  &  = \sqrt 5  + \sqrt 2  - \sqrt 5  = \sqrt 2  \cr} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com