Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Tìm a, b để hệ : \(\left\{ \matrix{  ax + y = 1 \hfill \cr  bx + ay =  - 5 \hfill \cr}  \right.\) có nghiệm \(( 1; − 1).\)

Bài 2: Đoán nhận số nghiêm của phương trình sau, giải trình vì sao ?

\(\left\{ \matrix{  2x - 2y = 4 \hfill \cr   - x + y =  - {1 \over 2} \hfill \cr}  \right.\)

Bài 3: Tìm a, b, c biết rằng hệ phương trình : \(\left\{ \matrix{  ax - 2y = 4 \hfill \cr  bx + y = c \hfill \cr}  \right.\) có hai nghiệm \(( 4; 0)\) và \((− 2; − 3).\)

LG bài 1

Lời giải chi tiết:

Bài 1: Thế \(x = 1; y = − 1\) vào hệ, ta được: \(\left\{ \matrix{  a - 1 = 1 \hfill \cr  b - a =  - 5 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  a = 2 \hfill \cr  b =  - 3. \hfill \cr}  \right.\)

LG bài 2

Lời giải chi tiết:

Bài 2: Viết lại hệ : \(\left\{ \matrix{  x - y = 2 \hfill \cr   - x + y =  - {1 \over 2} \hfill \cr}  \right. \)\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  y = x - 2\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {{d_1}} \right) \hfill \cr  y = x - {1 \over 2}\,\,\,\,\,\,\,\left( {{d_2}} \right) \hfill \cr}  \right.\)

Hai đường thẳng (d1) và (d2) song song. Vậy hệ vô nghiệm.

LG bài 3

Lời giải chi tiết:

Bài  3: Thế \(x = 4; y = 0\) vào phương trình thứ nhất, ta có : \(4a = 4 \Leftrightarrow  a = 1.\)

Thế \(x = 4; y = 0\) vào phương trình thứ hai ta có : \(4b = c\)           (1)

Thế \(x = − 2; y = − 3\) vào phương trình thứ hai ta có : \(− 2b – 3 = c \)          (2)

Từ (1) và (2) =>\(4b =  - 2b - 3\,\,\,\left( { = c} \right) \Rightarrow b =  - {1 \over 2}\)

Từ đó, tìm được : \(c = − 2.\)

Đáp số :  \(a = 1\);    \(b =  - {1 \over 2}\) ; \(c = − 2.\)

Cách giải khác : Hệ có hai nghiệm phân biệt nên hệ sẽ có vô số nghiệm vì qua hai điểm phân biệt chỉ có một đường thẳng hay nói cách khác hai đường thẳng biểu diễn bởi mỗi phương trình là trùng nhau. Từ đó, tìm được b; c sau khi đã có \(a = 1\).

 Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.