Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Cho phương trình \(3x – y = 5.\) Hãy cho thêm một phương trình để được một hệ có nghiệm duy nhất.

Bài  2: Hai hệ phương trình sau có tương đương không ?

\((A)\,\,\,\left\{ \matrix{  x + y = 2 \hfill \cr  2x + 2y = 1 \hfill \cr}  \right.\)         

và (B)\(\left\{ \matrix{  x - y = 1 \hfill \cr  x - y = 2. \hfill \cr}  \right.\)

Bài 3: Tìm m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm : \(\left\{ \matrix{  4x - y = 3 \hfill \cr  mx + y =  - 3. \hfill \cr}  \right.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Chỉ ra hai hệ số góc khác nhau

Lời giải chi tiết:

Bài 1: Ta có : \(3x - y = 5 \Leftrightarrow y = 3x - 5\)

Chẳng hạn \(y = x\). Khi đó hai đường thẳng \(y = 3x – 5\) và \(y = x\) có hệ số góc khác nhau nên chúng cẳt nhau.

Vậy hệ : \(\left\{ \matrix{  3x - y = 5 \hfill \cr  x - y = 0 \hfill \cr}  \right.\) có nghiệm duy nhất.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Ta so sánh hai hệ số góc từ đó suy ra hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết:

Bài  2: Hệ (A) vô nghiệm vì hai đường thẳng \(y = − x + 2\) và \(y =  - x + {1 \over 2}\) song song với nhau.

Tương tự hệ (B) vô nghiệm.

Vậy hai hệ tương đương.

LG bài 3

Phương pháp giải:

Hệ vô số nghiệm khi hai đường thẳng trùng nhau

Lời giải chi tiết:

Bài  3: Viết lại hệ :\(\left\{ \matrix{  y = 4x - 3\,\,\,\,\left( {{d_1}} \right) \hfill \cr  y =  - mx - 3\,\,\,\left( {{d_2}} \right) \hfill \cr}  \right.\)

Hệ phương trình có vô số nghiệm khi và chỉ khi hai đường thẳng (d1) và (d2) trùng nhau

\(\Rightarrow 4 = − m  \Leftrightarrow  m = − 4\).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài