Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Tìm m, n để cặp số \((2; − 1)\) là nghiệm của hệ : \(\left\{ \matrix{  mx + 4y = 2 \hfill \cr  mx + ny = 5. \hfill \cr}  \right.\)

Bài 2: Tìm m để hệ sau vô nghiệm : \(\left\{ \matrix{  mx + 3y = 5 \hfill \cr  4x - y = 3. \hfill \cr}  \right.\)

Bài 3: Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình sau và tìm nghiệm của hệ  \(\left\{ \matrix{  x - y = 3 \hfill \cr  x + y = 1. \hfill \cr}  \right.\)

LG bài 1

Lời giải chi tiết:

 

Bài  1: Thế \(x = 2; y = − 1\) vào hệ, ta được : \(\left\{ \matrix{  2m - 4 = 2 \hfill \cr  2m - n = 5 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  m = 3 \hfill \cr  n = 1. \hfill \cr}  \right.\)

LG bài 2

Lời giải chi tiết:

Bài 2: Viết lại hệ : \(\left\{ \matrix{  y =  - {m \over 3}x + {5 \over 3}\,\,\,\,\,\,\left( {{d_1}} \right) \hfill \cr  y = 4x - 3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {{d_2}} \right) \hfill \cr}  \right.\)

Hai đường thẳng (d1) và (d2) song song

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{   - {m \over 3} = 4 \hfill \cr  {5 \over 3} \ne  - 3 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow m =  - 12.\)

LG bài 3

Lời giải chi tiết:

Bài 3: Viết lại hệ ; \(\left\{ \matrix{  y = x - 3 \hfill \cr  y =  - x + 1 \hfill \cr}  \right.\)

  • Đường thẳng (d1) : \(y = x – 3\) qua hai điểm : \(A(0; − 3)\) và \(B(3;0)\).

Đường thẳng (d2) : \(y = − x + 1\) qua hai điểm : \(C(0; 1)\) và \(D(1; 0)\).

  • Phương trình hoành độ giao điểm của (d1) và (d2):

\(x – 3 = − x + 1 \Leftrightarrow x = 2\).  Ta tìm được \(y = − 1.\)

Vậy \((2; − 1)\) là nghiệm của hệ.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài