Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Đề bài

Bài 1: Giải phương trình bằng công thức nghiệm thu gọn :

a) \(5{x^2} + 2x - 16 = 0\)                

b) \({x^2} - 2\sqrt 3 x - 6 = 0.\)

Bài 2: Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt : \({x^2} + 2mx + 4 = 0.\)

Bài 3: Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P) : \(y = {x^2}\) và đường  thẳng (d) : \(y = 2x + 3.\)

Lời giải chi tiết

Bài 1:

a) \(a = 5; b = 2 ; b’ = 1; c = − 16.\)  Vậy \(\Delta ' = {\rm{ }}{b^2}-{\rm{ }}ac = 81 > 0.\)

Phương trình có hai nghiệm phân biệt : \({x_1} =  - 2;{x_2} = {8 \over 5}.\)

b) \(a = 1,  b = - 2\sqrt 3 ; b’ =  - \sqrt 3 \);  \(c = − 6.\) Vậy \(∆’ = 9 > 0\)

Phương trình có hai nghiệm phân biệt : \({x_1} = 3 + \sqrt 3 ;{x_2} =  - 3 + \sqrt 3 .\)

Bài 2: Phương trình có hai nghiệm phân biệt \( \Leftrightarrow   ∆’ > 0\)

\( \Leftrightarrow {m^2} - 4 > 0 \Leftrightarrow \left| m \right| > 2\)\(\; \Leftrightarrow \left[ \matrix{  m > 2 \hfill \cr  m <  - 2. \hfill \cr}  \right.\)

Bài 3: Phương trình hoành độ giao điểm ( nếu có ) của (P) và (d) :

\({x^2} = 2x + 3 \Leftrightarrow {x^2} - 2x + 3 = 0\)

\(\Delta ' = 4 > 0.\)

Phương trình có hai nghiệm : \({x_1} = 3;{x_2} =  - 1.\)

\({x_1} = 3 \Rightarrow {y_1} = 9;\)\({x_2} =  - 1 \Rightarrow {y_2} = 1.\)

Vậy tọa độ hai giao điểm là: \((3; 9);\; (− 1; 1).\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay