Bài 94 trang 105 SGK Toán 9 tập 2


Hãy xem biểu đồ hình quạt biểu diễn sự phân phối học sinh của một trường THCS theo diện ngoại trú,...

Đề bài

Hãy xem biểu đồ hình quạt biểu diễn sự phân phối học sinh của một trường THCS theo diện ngoại trú, bán trú, nội trú (h.72). Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có phải \(\displaystyle {1 \over 2}\) số học sinh là học sinh ngoại trú không?

b) Có phải \(\displaystyle {1 \over 3}\) số học sinh là học sinh bán trú không?

c) Số học sinh nội trú chiếm bao nhiêu phần trăm?

d) Tính số học sinh mỗi loại, biết tổng số học sinh là \(1800\) em. 

 


Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số đo các góc ở tâm, sau đó tính tỉ lệ. 

\(\dfrac{a}{b}\) của m là \(m. \dfrac{a}{b}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\widehat {{O_1}} = {30^0};\widehat {{O_2}} = {90^0};\widehat {{O_3}} = {60^0};\widehat {{AOB}} = {180^0}\)

a) Đúng vì:

\(\widehat {{O_2}} = {90^0} = \dfrac{1}{2}\widehat {AOB}\)

b) Đúng vì:

\(\widehat {{O_3}} = {60^0} = \dfrac{1}{3}\widehat {AOB}\)

c) Số học sinh nội trú chiếm : \(\dfrac{{30}}{{180}}\) .100% = 16,7% 

d) Vì \(\displaystyle {1 \over 2}\) số học sinh là học sinh ngoại trú nên số học sinh ngoại trú là \(z=\dfrac{1}{2}.1800 = 900\) em

Vì \(\displaystyle {1 \over 3}\) số học sinh là học sinh bán trú nên số học sinh bán trú là \(y=\dfrac{1}{3}.1800 = 600\) em

Số học sinh nội trú là \(1800-900-600 = 300\) em


Bình chọn:
4.4 trên 22 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí