Bài 58 trang 129 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Giải bài 58 trang 129 SGK Toán 8 tập 2. Tính thể tích của hình cho trên hình 150 với các kích thước kèm theo.

Đề bài

Tính thể tích của hình cho trên hình 150 với các kích thước kèm theo.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật và hình chóp cụt.

Lời giải chi tiết

Thể tích cần tính bao gồm một hình hộp chữ nhật và một hình chóp cụt.

Vhộp = 3.3.6 = 54 (m3)

Thể tích hình chóp với đường cao:

BA = BO + OA = 3,0 + 4,5 = 7,5 m

 \({V_1} = {1 \over 3}Sh = {1 \over 3}.7,5.7,5.7,5 = 140,625\) \(\left( {{m^3}} \right)\)

Thể tích hình chóp với đường cao BO = 3,0 m

 \({V_2} = {1 \over 3}.S.h = {1 \over 3}.3.3.3 = 9\left( {{m^3}} \right)\)

Thể tích hình chóp cụt:

Vc = V1 – V2 = 140,625 – 9 = 131,625 (m2)

Thể tích cần tính là:

V = Vhộp + Vc = 54 + 131,625 = 185,62 (m2)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan