Bài 5 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Tìm x, biết :

Đề bài

Tìm x, biết :

\(\eqalign{  & a)\left( {x - {5 \over {12}}} \right).{9 \over {29}} =  - {6 \over {29}}  \cr  & b)0,5.x - {2 \over 3}.x = {7 \over {12}}  \cr  & c)5,2.x + 7{2 \over 5} = 6{3 \over 4}  \cr  & d)\left( {{3 \over 7}x + 1} \right):\left( { - 4} \right) = {{ - 1} \over {28}}. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( {x - {5 \over {12}}} \right).{9 \over {29}} =  - {6 \over {29}}  \cr  & x - {5 \over {12}} = {{ - 6} \over {29}}:{9 \over {29}}  \cr  & x - {5 \over {12}} = {{ - 6} \over {29}}.{{29} \over 9}  \cr  & x - {5 \over {12}} = {{ - 2} \over 3}  \cr  & x = {{ - 2} \over 3} + {5 \over {12}}  \cr  & x = {{ - 8} \over {12}} + {5 \over {12}}  \cr  & x = {{ - 3} \over {12}} \Leftrightarrow x =  - {1 \over 4}.  \cr  & b)0,5x - {2 \over 3}x = {7 \over {12}} \Leftrightarrow {5 \over {10}}x - {2 \over 3}x = {7 \over {12}}  \cr  & \left( {{5 \over {10}} - {2 \over 3}} \right).x = {7 \over {12}}  \cr  & \left( {{1 \over 2} - {2 \over 3}} \right).x = {7 \over {12}}  \cr  & \left( {{3 \over 6} - {4 \over 6}} \right).x = {7 \over {12}}  \cr  &  - {1 \over 6}.x = {7 \over {12}}  \cr  & x = {7 \over {12}}:{{ - 1} \over 6} \Leftrightarrow x = {7 \over {12}}.( - 6)  \cr  & x =  - {7 \over 2} \Leftrightarrow x =  - 3{1 \over 2}.  \cr  & c)5,2x + 7{2 \over 5} = 6{3 \over 4} \Leftrightarrow {{52} \over {10}}x + {{37} \over 5} = {{27} \over 4}  \cr  & {{26} \over 5}x = {{27} \over 4} - {{37} \over 5}  \cr  & {{26} \over 5}x = {{135} \over {20}} - {{148} \over {20}}  \cr  & {{26} \over 5}x = {{ - 13} \over {20}}  \cr  & x = {{ - 13} \over {20}}:{{26} \over 5}  \cr  & x = {{ - 13} \over {20}}.{5 \over {26}} \Leftrightarrow x =  - {1 \over 8}.  \cr  & d)\left( {{3 \over 7}x + 1} \right):( - 4) = {{ - 1} \over {28}}  \cr  & {3 \over 7}x + 1 = {{ - 1} \over {28}}.( - 4)  \cr  & {3 \over 7}x + 1 = {1 \over 7} \Leftrightarrow {3 \over 7}x = {1 \over 7} - 1  \cr  & {3 \over 7}x = {1 \over 7} - {7 \over 7} \Leftrightarrow {3 \over 7}x = {{ - 6} \over 7}  \cr  & x = {{ - 6} \over 7}:{3 \over 7}  \cr  & x = {{ - 6} \over 7}.{7 \over 3} \Leftrightarrow x =  - 2. \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài