Bài 3 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Tính bằng hai cách :

Đề bài

Tính bằng hai cách :

 a) \(3{5 \over 9} + 2{1 \over 4}\)          b) \(5{1 \over 6} - 3{2 \over 5}\)

 c) \(5 - 3{4 \over 7}\)              d) \(8{2 \over 7} - \left( {3{4 \over 9} + 4{2 \over 7}} \right)\).

Lời giải chi tiết

a)Cách 1: \(3{5 \over 9} + 2{1 \over 4} = {{32} \over 9} + {9 \over 4} = {{128} \over {36}} + {{81} \over {36}} = {{209} \over {36}} = 5{{29} \over {36}}.\)

Cách 2: \(3{5 \over 9} + 2{1 \over 4} = 3{{20} \over {36}} + 2{9 \over {36}} = 5{{29} \over {36}}.\)

b) Cách 1: \(5{1 \over 6} - 3{2 \over 5} = {{31} \over 6} - {{17} \over 5} = {{155} \over {30}} - {{102} \over {30}} = {{53} \over {30}} = 1{{23} \over {30}}.\)

Cách 2: \(5{1 \over 6} - 3{2 \over 5} = 5{5 \over {30}} - 3{{12} \over {30}} = 4{{35} \over {30}} - 3{{12} \over {30}} = 1{{23} \over {30}}.\)

c) Cách 1: \(5 - 3{4 \over 7} = 5 - {{25} \over 7} = {{35} \over 7} - {{25} \over 7} = {{10} \over 7} = 1{3 \over 7}.\)

Cách 2: \(5 - 3{4 \over 7} = 4{7 \over 7} - 3{4 \over 7} = 1{3 \over 7}.\)

d) Cách 1:

\(\eqalign{  & 8{2 \over 7} - \left( {3{4 \over 9} + 4{2 \over 7}} \right) = {{58} \over 7} - \left( {{{31} \over 9} + {{30} \over 7}} \right)  \cr  &  = {{58} \over 7} - {{31} \over 9} - {{30} \over 7} = {{522} \over {63}} - {{217} \over {63}} - {{270} \over {63}} = {{35} \over {63}} = {5 \over 9}. \cr} \)

Cách 2: \(8{2 \over 7} - \left( {3{4 \over 9} + 4{2 \over 7}} \right) = \left( {8{2 \over 7} - 4{2 \over 7}} \right) - 3{4 \over 9} = 4 - 3{4 \over 9} = 3{9 \over 9} - 3{4 \over 9} = {5 \over 9}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài