Bài 13 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Đề bài

Cho hỗn số \(2{x \over 7}\). Tìm x, biết :

a) \(2{x \over 7} = {{ - 153} \over {63}}\)                b) \(2{x \over 7} = {{2x + 9} \over 7}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)2{x \over 7} = {{ - 153} \over {63}}  \cr  & 2{x \over 7} = {{ - 17} \over 7}  \cr  & 2{x \over 7} =  - 2{3 \over 7}  \cr  & 2{x \over 7} = 2{{ - 3} \over 7} \Leftrightarrow x =  - 3  \cr  & b)2{x \over 7} = {{2x + 9} \over 7}  \cr  & {{14 + x} \over 7} = {{2x + 9} \over 7}  \cr  & 14 + x = 2x + 9  \cr  & 2x - x = 14 - 9  \cr  &  \Leftrightarrow x = 5 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.