Bài 2 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Đề bài

Hoàn thành các phép tính sau :

a) Tính tổng :  \(1{3 \over 4} + 3{5 \over 9}\)

Cách 1 : \(1{3 \over 4} + 3{5 \over 9} = {{...} \over 4} + {{...} \over 9} = {{63} \over {36}} + {{...} \over {36}} = {{...} \over {36}} = ....\)

Cách 2 : \(1{3 \over 4} + 3{5 \over 9} = 1{{...} \over {36}} + 3{{...} \over {36}} = 4{{...} \over {36}} = 5{{...} \over {36}}\)

b) Tính hiệu :  \(3{5 \over 6} - 1{9 \over {10}}\)

Cách 1 : \(3{5 \over 6} - 1{9 \over {10}} = {{23} \over 6} - {{...} \over {...}} = {{...} \over {30}}.{{...} \over {30}} = {{58} \over {30}} = ...\)

Cách 2 : \(3{5 \over 6} - 1{9 \over {10}} = 3{{25} \over {30}} - 1{{27} \over {30}} = 2{{55} \over {30}} - 1{{...} \over {30}} = ...{{28} \over {30}} = 1{{...} \over {15}}\)

Lời giải chi tiết

a)Cách 1: \(1{3 \over 4} + 3{5 \over 9} = {7 \over 4} + {{32} \over 9} = {{63} \over {36}} + {{128} \over {36}} = {{191} \over {36}} = 5{{11} \over {36}}.\)

Cách 2: \(1{3 \over 4} + 3{5 \over 9} = 1{{27} \over {36}} + 3{{20} \over {36}} = 4{{47} \over {36}} = 5{{11} \over {36}}.\)

b) Cách 1: \(3{5 \over 6} - 1{9 \over {10}} = {{23} \over 6} - {{19} \over {10}} = {{115} \over {30}} - {{57} \over {30}} = {{58} \over {30}} = 1{{14} \over {15}}.\)

Cách 2: \(3{5 \over 6} - 1{9 \over {10}} = 3{{25} \over {30}} - 1{{27} \over {30}} = 2{{55} \over {30}} - 1{{27} \over {30}} = 1{{28} \over {30}} = 1{{14} \over {15}}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.