Bài 41 trang 121 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
3.7 trên 26 phiếu

Giải bài 41 trang 121 SGK Toán 8 tập 2. Vẽ cắt và gấp miếng bìa như đã chỉ ra ở hình 55

Đề bài

Vẽ cắt và gấp miếng bìa như đã chỉ ra ở hình 125 để được hình chóp tứ giác đều.

a) Trong hình 125a, có bao nhiêu tam giác cân bằng nhau?

b) Sử dụng định lí Pitago để tính chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác.

c) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp đều này là bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

a) Trong hình 125a có 4 tam giác cân bằng nhau.

b) Chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác:

 \(AH = \sqrt{AC^{2}- HC^{2}}\)

 \(= \sqrt{AC^{2}- (\frac{BC}{2})^{2}}\)

 \(= \sqrt{10^{2}- (\frac{5}{2})^{2}} = \sqrt{100-\frac{25}{4}}= 9,68\) \(cm\)  

c) Diện tích xung quanh hình chóp:

        \(S_{xq} = p. d =\frac{1}{2}.5.4.9,68 = 96,8\) \( (cm^2) \) 

Diện tích đáy:

        \( S{đ} = 5^2 = 25 (cm^2) \) 

Diện tích toàn phần của hình chóp:

        \( S_ {tp} = S_{xq}+ S_{đ} = 96,8 + 25 = 121,8\) \((cm^2) \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu