Bài 30 trang 75 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4 trên 132 phiếu

Giải bài 30 trang 75 SGK Toán 8 tập 2. Tam giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC và có chu vi bằng 55 cm.

Đề bài

Tam giác \(ABC\) có độ dài các cạnh là \(AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm\). Tam giác \(A'B'C'\) đồng dạng với tam giác \(ABC\) và có chu vi bằng \(55 cm\).

Hãy tính độ dài các cạnh của \(A'B'C'\) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: Tính chất hai tam giác đồng dạng.

Lời giải chi tiết

\( \Rightarrow \Delta ABC \sim \Delta A'B'C'\left( {gt} \right)\)

 \(\Rightarrow  \frac{AB}{A'B'}\) = \(\frac{BC}{B'C'}\)= \(\frac{CA}{C'A'}\) = \(\frac{C_{ABC}}{C_{A'B'C'}}\) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

hay \(\frac{3}{A'B'}\) = \(\frac{7}{B'C'}\) = \(\frac{5}{A'C'}\) = \(\frac{C_{ABC}}{55}\) = \(\frac{3 + 7 + 5}{55}\) = \(\frac{3}{11}\)

\( \Rightarrow\) \(A'B' = 11cm\); 

\(B'C'\) = \(\frac{7.11}{3}\) ≈ \(25.67 cm\)

\(A'C'\) = \(\frac{5.11}{3}\)  ≈ \(18,33 cm\) 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu