Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 9 SGK Toán 8 Tập 2


Giải phương trình: -0,5x + 2,4 = 0.

Đề bài

Giải phương trình: \(-0,5x + 2,4 = 0.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình \(ax+b=0\) (với \(a\ne0\)) được giải như sau:

\(ax + b = 0 \Leftrightarrow  ax = -b  \Leftrightarrow  x = \dfrac{-b}{a}\)

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất  \(x =   \dfrac{-b}{a} \)

Lời giải chi tiết

\(- 0,5x + 2,4 = 0\)

\(⇔ -0,5x = -2,4\)

\(⇔ x = \dfrac{{ - 2,4}}{{ - 0,5}}\)

\(⇔ x = 4,8\)

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất \(x = 4,8\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 46 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí