Bài 9 trang 10 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 181 phiếu

Giải bài 9 trang 10 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm:

Đề bài

Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm:

a) 3x - 11 = 0;           b) 12 + 7x = 0;               c) 10 - 4x = 2x - 3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc chuyển vế.

Lời giải chi tiết

a) 3x -11 = 0 <=> 3x = 11 <=> x = \( \frac{11}{3}\) 

                                       <=> x ≈ 3, 67

Nghiệm gần đúng là x = 3,67.

b) 12 + 7x = 0 <=> 7x = -12 <=> x = \( \frac{-12}{7}\)

                                           <=> x  ≈ -1,71

Nghiệm gần đúng là x = -1,71.

c) 10 - 4x = 2x - 3 <=> -4x - 2x = -3 - 10 

                           <=> -6x = -13 <=> x = \( \frac{13}{6}\) <=> x ≈ 2,17

Nghiệm gần đúng là x = 2, 17.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan