Bài 6 trang 9 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 202 phiếu

Giải bài 6 trang 9 SGK Toán 8 tập 2. Tính diện tích của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách:

Đề bài

Tính diện tích của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách:

1) Tính theo công thức S = BH x (BC + DA) : 2;

2) S = SABH + SBCKH + SCKD. Sau đó sử dụng giả thiết S = 20 để thu được hai phương trình tương đương với nhau. Trong hai phương trình ấy, có phương trình nào là phương trình bậc nhất không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn.

Lời giải chi tiết

Gọi S là diện tích hình thang ABCD.

1) Theo công thức

                    \(S =  \dfrac{BH(BC+DA)}{2}\)

Ta có: \(AD = AH + HK + KD\)

=> \(AD = 7 + x + 4 = 11 + x\)

Thay \(BH=x\), \(BC=x\), \(DA=11+x\) vào biểu thức tính S ta được:

\( S = \dfrac{x(11+2x)}{2}\)

2) Ta có: S = SABH + SBCKH + SCKD

                 = \( \dfrac{1}{2}\).AH.BH + BH.HK + \( \dfrac{1}{2}\)CK.KD

                  = \( \dfrac{1}{2}\).7.x + x.x + \( \dfrac{1}{2}\)x.4

                  = \( \dfrac{7}{2}\)x + x2 + 2x 

Vậy S = 20 ta có hai phương trình:

   \( \dfrac{x(11+2x)}{2} = 20\)        (1)

  \( \dfrac{7}{2}x + x^2+ 2x  = 20  \)       (2)

Cả hai phương trình không có phương trình nào là phương trình bậc nhất.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu