Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1


Tính các giá trị tương ứng của s khi cho t lần lượt lấy các giá trị 1 giờ

Đề bài

Cho s= 50.t - 8 . Tính các giá trị tương ứng của s khi cho t lần lượt lấy các giá trị 1 giờ; 2 giờ; 3 giờ; 4 giờ; … rồi giải thích tại sao s là hàm số của t ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Với t = 1, ta có \(s{\rm{ }} = {\rm{ }}50 . t{\rm{ }} - {\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}50 . 1{\rm{ }} - {\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}42\) (km)

Với t = 2, ta có \(s{\rm{ }} = {\rm{ }}50 . t{\rm{ }} - {\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}50 . 2{\rm{ }} - {\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}92\) (km)

Với t = 3, ta có \(s{\rm{ }} = {\rm{ }}50 . t{\rm{ }} - {\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}50 . 3{\rm{ }} - {\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}142\) (km)

Với t = 4, ta có \(s{\rm{ }} = {\rm{ }}50 . t{\rm{ }} - {\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}50 . 4{\rm{ }} - {\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}192\) (km)

.......

s là hàm số của t vì đại lượng s phụ thuộc vào đại lượng thay đổi t và với mỗi giá trị của t ta chỉ xác định được một giá trị tương ứng của s. 

Loigiaihay.com


 


Bình chọn:
4.4 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí