Bài 81 trang 90 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 81 trang 90 sách bài tập toán 8. Chu vi hình bình hành ABCD bằng 10cm, chu vi tam giác ABD bằng 9cm. Tính độ dài BD.

Đề bài

Chu vi hình bình hành \(ABCD\) bằng \(10cm,\) chu vi tam giác \(ABD\) bằng \(9cm.\) Tính độ dài \(BD.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức:

+) Trong hình bình hành, các cạnh đối bằng nhau.

+) Chu vi tứ giác bằng tổng 4 cạnh, chu vi tam giác bằng tổng 3 cạnh.

Lời giải chi tiết

Vì ABCD là hình bình hành nên \(AB=DC, AD=BC\) (tính chất)

Chu vi hình bình hành \(ABCD\) là \(AB+DC+BC+AD\)\(=2AB+2AD=2(AB+AD)\)

Mà chu vi hình bình hành \(ABCD\) bằng \(10cm\) (giả thiết)

Nên \((AB + AD).2 = 10\;\; (cm)\)

\(⇒ AB + AD = \displaystyle {{10} \over 2} =5\) \((cm)\)

Chu vi của \(∆ ABD\) bằng :

\(AB + AD +BD = 9 \;\;(cm)\)

\(⇒ BD = 9 – ( AB + AD)\)\( = 9 – 5 = 4 \;\;(cm)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu
 • Bài 82 trang 90 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 82 trang 90 sách bài tập toán 8. Trên hình 10, cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh rằng AE // CF...

 • Bài 83 trang 90 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 83 trang 90 sách bài tập toán 8.Cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi M là giao điểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE. Chứng minh rằng :...

 • Bài 84 trang 90 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 84 trang 90 sách bài tập toán 8. Trên hình 11, cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh rằng:...

 • Bài 85 trang 90 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 85 trang 90 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD. Qua C kẻ đường thẳng xy chỉ có một điểm chung C với hình bình hành. Gọi AA’, BB’, DD’ là các đường vuông góc kẻ từ A, B, D đến đường thẳng xy. Chứng ming rằng AA’ = BB’ + DD’.

 • Bài 86 trang 90 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 86 trang 90 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD và đường thẳng xy không có điểm chung với hình bình hành. Gọi AA’, BB’, CC’, DD’ là đường vuông góc kẻ từ A, B, C, D đến đường thẳng xy. Tìm mối liên hệ độ dài giữa AA’, BB’, CC’, DD’.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí