Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Bình chọn:
4.7 trên 94 phiếu
Bài 44 trang 95 SBT toán 8 tập 2 Bài 44 trang 95 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 44 trang 95 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 9cm, BC = 24cm ...

Xem chi tiết

Bài 45 trang 95 SBT toán 8 tập 2 Bài 45 trang 95 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 45 trang 95 sách bài tập toán 8. Cho hình thang vuông ABCD (góc A = góc D = 90^o) AB = 6cm, CD = 12cm, AD = 17cm ...

Xem chi tiết

Bài 46 trang 95 SBT toán 8 tập 2 Bài 46 trang 95 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 46 trang 95 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 4cm, BC = 6cm...

Xem chi tiết

Bài 47 trang 95 SBT toán 8 tập 2 Bài 47 trang 95 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 47 trang 95 sách bài tập toán 8. Trên hình 33 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các cặp tam giác đồng dạng theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng.

Xem chi tiết

Bài 48 trang 95 SBT toán 8 tập 2 Bài 48 trang 95 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 48 trang 95 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC (góc A = 90^o) có đường cao AH (h.34)...

Xem chi tiết

Bài 49 trang 96 SBT toán 8 tập 2 Bài 49 trang 96 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 49 trang 96 sách bài tập toán 8. Đường cao của một tam giác vuông xuất phát từ đỉnh góc vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 9cm và 16cm...

Xem chi tiết

Bài 50 trang 96 SBT toán 8 tập 2 Bài 50 trang 96 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 50 trang 96 sách bài tập toán 8. Tam giác vuông ABC (góc A = 90^o) có đường cao AH và trung tuyến AM (h.36) ...

Xem chi tiết

Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 2 Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 96 sách bài tập toán 8. Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy một điểm A sao cho OA = 8,65cm...

Xem chi tiết

Bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 2 Bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 96 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = n = 10,85cm và cạnh AB = m = 12,5cm...

Xem chi tiết

Bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 2 Bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 96 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, chân H của đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn có độ dài 4cm và 9cm...

Xem chi tiếtHỏi bài