Phần hình học - Ôn tập cuối năm

Bình chọn:
4.6 trên 63 phiếu
Bài 1 trang 183 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 183 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD. O là giao điểm của hai đường chéo. Trên các cạnh AB, BC, CD, DA ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 183 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 183 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, CD, BD...

Xem lời giải

Bài 3 trang 184 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 184 sách bài tập toán 8. Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B (A nằm giữa O và B) ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 184 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 184 sách bài tập toán 8. Cho tam giác nhọn ABC (AC > AB), đường cao AH ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 184 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 184 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có AB = 3cm, BC = 10cm, CD = 12cm, AD = 5cm, đường chéo BD = 6cm. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Xem lời giải

Bài 6 trang 184 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 184 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC và các đường cao BD, CE. Tính số đo góc AED biết góc ACB= 48^o.

Xem lời giải

Bài 7 trang 184 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 184 sách bài tập toán 8. Một tam giác có độ dài ba cạnh là 6cm, 8cm và 13cm...

Xem lời giải

Bài 8 trang 184 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 184 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC vuông ở C có AC = 6cm, AB = 9cm, CD là đường cao (D ∈ AB)...

Xem lời giải

Bài 9 trang 184 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 184 sách bài tập toán 8. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 4cm, AC = 5cm và A’C = 13cm...

Xem lời giải

Bài 10 trang 184 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 184 sách bài tập toán 8. Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao 15cm và thể tích là 1280cm^3.

Xem lời giải

Các chương, bài khác