Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 40 trang 143 SBT toán 8 tập 2 Bài 40 trang 143 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 40 trang 143 sách bài tập toán 8. Hình 129 là một cái lều ở trại hè, có dạng một lăng trụ đứng kèm theo các kích thước (xem bảng).

Xem chi tiết

Bài 41 trang 144 SBT toán 8 tập 2 Bài 41 trang 144 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 41 trang 144 sách bài tập toán 8. Tìm diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng (theo kích thước đã cho trên hình 130).

Xem chi tiết

Bài 42 trang 144 SBT toán 8 tập 2 Bài 42 trang 144 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 42 trang 144 sách bài tập toán 8. Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng, tính theo các kích thước đã cho trên hình 131 ...

Xem chi tiết

Bài 43 trang 144 SBT toán 8 tập 2 Bài 43 trang 144 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 43 trang 144 sách bài tập toán 8. Quan sát hình lăng trụ đứng (h.132). Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

Xem chi tiết

Bài 44 trang 145 SBT toán 8 tập 2 Bài 44 trang 145 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 44 trang 145 sách bài tập toán 8. Thể tích hình lăng trụ đứng theo các kích thước ở hình 133 là ...

Xem chi tiết

Bài 45 trang 145 SBT toán 8 tập 2 Bài 45 trang 145 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 45 trang 145 sách bài tập toán 8. Tính giá trị của x theo các kích thước cho trên hình 134, biết thể tích hình lăng trụ đứng bằng 15cm^3.

Xem chi tiết

Bài 46 trang 145 SBT toán 8 tập 2 Bài 46 trang 145 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 46 trang 145 sách bài tập toán 8. Tính thể tích (theo các kích thước) của các hình lăng trụ đứng sau đây (h.135)

Xem chi tiết

Bài 47 trang 145 SBT toán 8 tập 2 Bài 47 trang 145 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 47 trang 145 sách bài tập toán 8. Tính thể tích phần không gian của ngôi nhà có dạng một lăng trụ đứng theo các kích thước đã cho ở hình 136.

Xem chi tiết

Bài 48 trang 146 SBT toán 8 tập 2 Bài 48 trang 146 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 48 trang 146 sách bài tập toán 8. Lăng trụ đứng có kích thước như ở hình 137 thì thể tích của nó là ...

Xem chi tiết

Bài 49 trang 146 SBT toán 8 tập 2 Bài 49 trang 146 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 49 trang 146 sách bài tập toán 8. Theo các kích thước của hình lăng trụ đứng đáy tam giác cho trên hình 138 thì trong các số sau ...

Xem chi tiết

Bài 50 trang 146 SBT toán 8 tập 2 Bài 50 trang 146 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 50 trang 146 sách bài tập toán 8. Một nhà kho có dạng một lăng trụ đứng như hình 139 với BC = ED = CD = 10 (m) và DH = 20 (m), AB = AE. Chiều cao từ đỉnh A đến nền nhà là 15 (m)...

Xem chi tiết

Bài 51 trang 147 SBT toán 8 tập 2 Bài 51 trang 147 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 51 trang 147 sách bài tập toán 8. Tính thể tích và diện tích toàn phần của các hình lăng trụ đứng có các kích thước như trên hình 140.

Xem chi tiết

Bài 52 trang 147 SBT toán 8 tập 2 Bài 52 trang 147 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 52 trang 147 sách bài tập toán 8. Đố. Ta có một cái khay hình hộp chữ nhật, dùng nó để lấy nước pha một dung dịch. Không sử dụng các dụng cụ đo, có thể đong được một lượng nước bằng mấy phần của khay?

Xem chi tiết

Bài 53 trang 147 SBT toán 8 tập 2 Bài 53 trang 147 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 53 trang 147 sách bài tập toán 8. Thể tích của một lăng trụ đứng theo các kích thước như hình 141 là ...

Xem chi tiết

Bài 54 trang 147 SBT toán 8 tập 2 Bài 54 trang 147 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 54 trang 147 sách bài tập toán 8. Thể tích của hình lăng trụ đứng được cho theo các kích thước như ở hình 142 là ...

Xem chi tiết

Bài 55 trang 148 SBT toán 8 tập 2 Bài 55 trang 148 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 55 trang 148 sách bài tập toán 8. Hãy tính thể tích các hình dưới đây (h.143) theo các kích thước cho trên hình vẽ.

Xem chi tiếtHỏi bài