Bài 9. Hình chữ nhật

Bình chọn:
4.7 trên 111 phiếu
Bài 106 trang 93 SBT toán 8 tập 1 Bài 106 trang 93 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 106 trang 93 sách bài tập toán 8. Tính đường chéo d của một hình chữ nhật, biết độ dài các cạnh a = 3cm, b = 5cm (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Xem chi tiết

Bài 107 trang 93 SBT toán 8 tập 1 Bài 107 trang 93 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 107 trang 93 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong hình chữ nhật: a) Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình...

Xem chi tiết

Bài 108 trang 93 SBT toán 8 tập 1 Bài 108 trang 93 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 108 trang 93 sách bài tập toán 8. Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 5cm và 10cm (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

Xem chi tiết

Bài 109 trang 93 SBT toán 8 tập 1 Bài 109 trang 93 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 109 trang 93 sách bài tập toán 8. Tính x trên hình 16 (đơn vị đo : cm)

Xem chi tiết

Bài 110 trang 93 SBT toán 8 tập 1 Bài 110 trang 93 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 110 trang 93 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng các tia phân giác các góc của một hình bình hành cắt nhau tao thành một hình chữ nhật.

Xem chi tiết

Bài 111 trang 94 SBT toán 8 tập 1 Bài 111 trang 94 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 111 trang 94 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA . Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 112 trang 94 SBT toán 8 tập 1 Bài 112 trang 94 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 112 trang 94 sách bài tập toán 8. Tìm các hình chữ nhật trên hình 17 (trong hình 17b, O là tâm của đường tròn)

Xem chi tiết

Bài 113 trang 94 SBT toán 8 tập 1 Bài 113 trang 94 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 113 trang 94 sách bài toán toán 8. Các câu sau đúng hay sai ? a) Hình chữ nhật là tứ giác có tất cả các góc bằng nhau...

Xem chi tiết

Bài 114 trang 94 SBT toán 8 tập 1 Bài 114 trang 94 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 114 trang 94 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông cân tại A, AC = 4cm, điểm M thuộc cạnh BC. Gọi D, E theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ M đến AB, AC...

Xem chi tiết

Bài 115 trang 94 SBT toán 8 tập 1 Bài 115 trang 94 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 115 trang 94 sách bài tập toán 8. Tứ giác BEDC là hình gì ? Vì sao ?

Xem chi tiết

Bài 116 trang 94 SBT toán 8 tập 1 Bài 116 trang 94 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 116 trang 94 sách bài tập toán 8. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BD. Biết HD = 2cm, HB = 6cm. Tính các độ dài AD, AB (làm tròn đến hàng đơn vị).

Xem chi tiết

Bài 117 trang 94 SBT toán 8 tập 1 Bài 117 trang 94 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 117 trang 94 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng ba điểm C, B, D trên hình 18 thẳng hàng.

Xem chi tiết

Bài 118 trang 94 SBT toán 8 tập 1 Bài 118 trang 94 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 118 trang 94 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có AB ⊥ CD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của BC, BD, AD, AC. Chứng minh rằng EG = FH.

Xem chi tiết

Bài 119 trang 94 SBT toán 8 tập 1 Bài 119 trang 94 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 119 trang 94 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi D, E, M theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, BC. Chứng minh rằng tứ giác DEMH là hình thang cân.

Xem chi tiết

Bài 120 trang 95 SBT toán 8 tập 1 Bài 120 trang 95 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 120 trang 95 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D thuộc cạnh AC. Gọi E, F, G theo thứ tự là trung điểm của BD, BC, DC. Chứng minh rằng tứ giác AEFG là hình thang cân.

Xem chi tiết

Bài 121 trang 95 SBT toán 8 tập 1 Bài 121 trang 95 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 121 trang 95 sách bài tập toán 8. Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao BD, CE. Gọi H, K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ B, C đến đường thẳng DE. Chứng minh rằng EH = DH

Xem chi tiết

Bài 122 trang 95 SBT toán 8 tập 1 Bài 122 trang 95 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 122 trang 95 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D, E theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC.

Xem chi tiết

Bài 123 trang 95 SBT toán 8 tập 1 Bài 123 trang 95 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 123 trang 95 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, đường trung tuyến AM...

Xem chi tiết

Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 95 SBT toán 8 tập 1 Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 95 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 95 sách bài tập toán 8. Một hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng 4cm và 6cm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu xentimét ?

Xem chi tiết

Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 95 SBT toán 8 tập 1 Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 95 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 95 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của AB, AC. Tính số đo góc IHK.

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài