Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 45 trang 85 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 45 trang 85 sách bài tập toán 8. Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 5cm...

Xem lời giải

Bài 46 trang 85 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 46 trang 85 sách bài tập toán 8. Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4,5cm và cạnh góc vuông AC = 2cm.

Xem lời giải

Bài 47 trang 85 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 47 trang 85 sách bài tập toán 8. Dựng góc 30 độ bằng thước và compa.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 48 trang 85 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 48 trang 85 sách bài tập toán 8. Dựng hình thang cân ABCD (AB // CD), biết CD = 3cm, AC = 4cm, góc D = 70 độ

Xem lời giải

Bài 49 trang 86 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 49 trang 86 sách bài tập toán 8. Dựng hình thang ABCD (AB // CD),...

Xem lời giải

Bài 50 trang 86 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 50 trang 86 sách bài tập toán 8. Dựng tam giác ABC cân tại A, biết BC = 3cm, đường cao BH = 2,5cm.

Xem lời giải

Bài 51 trang 86 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 51 trang 86 sách bài tập toán 8. Dựng tam giác ABC, biết góc B = 40 độ, BC = 4cm, AC = 3cm.

Xem lời giải

Bài 52 trang 86 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 52 trang 86 sách bài tập toán 8. Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biết AD = 2cm, CD = 4cm, BC = 2,5cm, AC = 3,5cm

Xem lời giải

Bài 53 trang 86 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 53 trang 86 sách bài tập toán 8. Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD), biết AD = 2cm, CD = 4cm, AC = 3,5cm.

Xem lời giải

Bài 54 trang 86 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 54 trang 86 sách bài tập toán 8. Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD), biết hai đáy AB = 2cm, CD = 4cm, đường cao AH = 2cm.

Xem lời giải

Bài 55 trang 86 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 55 trang 86 sách bài tập toán 8. Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 2cm, CD = 4cm,...

Xem lời giải

Bài 56 trang 86 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 56 trang 86 sách bài tập toán 8. Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 4cm, hai cạnh bên AD = 2cm, BC = 3cm.

Xem lời giải

Bài 57 trang 86 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 57 trang 86 sách bài tập toán 8. Dựng hình thang cân ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 3cm, đường chéo BD = 3cm.

Xem lời giải

Bài 58 trang 86 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 58 trang 86 sách bài tập toán 8. Dựng tứ giác ABCD, biết AB = 2cm, AD = 3cm,...

Xem lời giải

Bài 59 trang 86 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 59 trang 86 sách bài tập toán 8. Dựng góc 75 độ bằng thước và compa

Xem lời giải

Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 86 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 86 sách bài tập toán 8. Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD) biết BC = 3cm, AC = 2cm, đường cao bằng 2,5cm.

Xem lời giải

Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 86 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 86 sách bài tập toán 8. Dựng tam giác ABC biết...

Xem lời giải