Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bình chọn:
4.3 trên 91 phiếu
Bài 35 trang 11 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 35 trang 11 sách bài tập toán 8. Em hãy chọn khẳng định đúng trong hai khẳng định dưới đây: a) Hai phương trình tương đương với nhau thì phải có cùng ĐKXĐ. b) Hai phương trình có cùng ĐKXĐ có thể không tương đương với nhau.

Xem lời giải

Bài 36 trang 11 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 36 trang 11 sách bài tập toán 8. Em hãy cho biết ý kiến về lời giải của bạn Hà ...

Xem lời giải

Bài 37 trang 11 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 37 trang 11 sách bài tập toán 8. Các khẳng định sau đây đúng hay sai : ...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 38 trang 12 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 38 trang 12 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau : ...

Xem lời giải

Bài 39 trang 12 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 39 trang 12 sách bài tập toán 8. Tìm x sao cho giá trị của hai biểu thức ...

Xem lời giải

Bài 40 trang 12 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 40 trang 12 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: ...

Xem lời giải

Bài 41 trang 13 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 41 trang 13 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau : ...

Xem lời giải

Bài 42 trang 13 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 42 trang 13 sách bài tập toán 8. Cho phương trình ẩn x : ...

Xem lời giải

Bài 5.1* phần bài tập bổ sung trang 13 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5.1* phần bài tập bổ sung trang 13 sách bài tập toán 8 tập 2. Giải các phương trình ...

Xem lời giải