Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật

Bình chọn:
4.6 trên 98 phiếu
Bài 13 trang 134 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 134 sách bài tập toán 8. Khi gấp và dán hình dưới đây (h.107), hình nào tạo thành hình lập phương ? Hãy điền “có”, “không” vào chỗ trống (…).

Xem lời giải

Bài 14 trang 135 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 135 sách bài tập toán 8. Tìm số hình lập phương đơn vị (hình lập phương có cạnh là 1) ở các hình 108a và b.

Xem lời giải

Bài 15 trang 135 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 135 sách bài tập toán 8. Từ một đoạn dây thép ngắn hơn 1,5m, liệu người ta có thể tạo ra một cái khung hình lập phương có cạnh là 1dm được hay không?

Xem lời giải

Bài 16 trang 135 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 135 sách bài tập toán 8. Quan sát hình hộp chữ nhật (h.109) và trả lời các câu hỏi sau ...

Xem lời giải

Bài 17 trang 135 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 17 trang 135 sách bài tập toán 8. Cạnh của hình lập phương bằng căn 2 (h.110)...

Xem lời giải

Bài 18 trang 136 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 136 sách bài tập toán 8. Một hình hộp chữ nhật có kích thước như hình 111...

Xem lời giải

Bài 19 trang 136 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 19 trang 136 sách bài tập toán 8. Hãy giải thích vì sao: Để cột đứng thẳng hoặc khi làm đế của chân bàn, người ta lại néo cái cọc, đóng rộng chân bàn như hình 112 ?

Xem lời giải

Bài 20 trang 136 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 20 trang 136 sách bài tập toán 8. Từ một tờ giấy hình vuông kích thước 3 × 3 liệu có thể gấp để tạo thành một hình lập phương đơn vị hay không ? (có thể làm nắp rời)

Xem lời giải

Bài 21 trang 136 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 21 trang 136 sách bài tập toán 8. Tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 (h.113) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ mệnh đề sau là sai

Xem lời giải

Bài 22 trang 137 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 22 trang 137 sách bài tập toán 8. Các kích thước của một hình hộp chữ nhật như ở hình 114, độ dài đoạn AC1 là ...

Xem lời giải

Bài 23 trang 137 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 23 trang 137 sách bài tập toán 8. Quan sát hình 115 và điền vào chỗ trống (…) kết quả bằng số ...

Xem lời giải

Bài 24 trang 137 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 24 trang 137 sách bài tập toán 8. Trong các hình dưới đây (h.116), mỗi hình gồm bao nhiêu đơn vị diện tích và bao nhiêu đơn vị thể tích ( mỗi hình nhỏ là một hình lập phương đơn vị).

Xem lời giải

Bài 25 trang 138 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 25 trang 138 sách bài tập toán 8. Cho các hình lăng trụ đứng với các kích thước như ở các hình 117a, b, c...

Xem lời giải