Bài 2. Hình thang

Bình chọn:
4.6 trên 103 phiếu
Bài 11 trang 81 SBT toán 8 tập 1 Bài 11 trang 81 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 11 trang 81 sách bài tập toán 8. Tính các góc của hình thang ABCD (AB//CD)...

Xem chi tiết
Bài 12 trang 81 SBT toán 8 tập 1 Bài 12 trang 81 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 12 trang 81 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có BC=CD và DB là tia phân giác của góc D. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Xem chi tiết
Bài 13 trang 81 SBT toán 8 tập 1 Bài 13 trang 81 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 13 trang 81 sách bài tập toán 8. Dùng thước và êke kiểm tra xem trong các tứ giác trên hình 2:...

Xem chi tiết
Bài 14 trang 81 SBT toán 8 tập 1 Bài 14 trang 81 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 14 trang 81 sách bài tập toán 8. Tính các góc B và D của hình thang ABCD,...

Xem chi tiết
Bài 15 trang 81 SBT toán 8 tập 1 Bài 15 trang 81 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 15 trang 81 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong hình thang có nhiều nhất là hai góc tù, có nhiều nhất là hai góc nhọn.

Xem chi tiết
Bài 16 trang 81 SBT toán 8 tập 1 Bài 16 trang 81 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 81 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong hình thang các tia phân giác của hai góc kề một cạnh bên vuông góc với nhau.

Xem chi tiết
Bài 17 trang 81 SBT toán 8 tập 1 Bài 17 trang 81 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 81 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC . Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC, cắt các cạnh AB và AC ở D và E...

Xem chi tiết
Bài 18 trang 82 SBT toán 8 tập 1 Bài 18 trang 82 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 18 trang 82 sách bài tập toán 8. Cho tam giác AbC vuông cân tại A. Ở phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác BCD vuông cân tại B. Tứ giác ABCD là hình gì ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Bài 19 trang 82 SBT toán 8 tập 1 Bài 19 trang 82 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 19 trang 82 sách bài tập toán 8. Cho hình thang vuông ABCD có, AB=AD=2cm, DC= 4cm. Tính các góc của hình thang.

Xem chi tiết
Bài 20 trang 82 SBT toán 8 tập 1 Bài 20 trang 82 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 20 trang 82 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng tổng hai cạnh bên của hình thang lớn hơn hiệu hai đáy.

Xem chi tiết
Bài 21 trang 82 SBT toán 8 tập 1 Bài 21 trang 82 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 82 sách bài tập toán 8. Trên hình 3 có bao nhiêu hình thang ?...

Xem chi tiết
Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 82 SBT toán 8 tập 1 Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 82 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 82 sách bài tập toán 8.Hình thang ABCD (BC// AD) có . Khẳng định nào dưới đây là đúng ?...

Xem chi tiết
Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 82 SBT toán 8 tập 1 Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 82 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 82 sách bài tập toán 8. Hình thang ABCD (AB // CD) có...

Xem chi tiết
Bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 82 SBT toán 8 tập 1 Bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 82 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 82 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông cân tại A, BC= 2 cm. Ở phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác ACE vuông cân tại E...

Xem chi tiết


Gửi bài