Bài 8. Phép chia các phân thức đại số

Bình chọn:
4.3 trên 44 phiếu
Bài 36 trang 34 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 36 trang 34 sách bài tập toán 8. Hãy làm các phép chia sau : ...

Xem lời giải

Bài 37 trang 34 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 37 trang 34 sách bài tập toán 8. Thực hiện phép tính ( chú ý đến quy tắc đổi dấu) ...

Xem lời giải

Bài 38 trang 34 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 38 trang 34 sách bài tập toán 8. Rút gọn biểu thức : ...

Xem lời giải

Bài 39 trang 34 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 39 trang 34 sách bài tập toán 8. Thực hiện phép chia phân thức : ...

Xem lời giải

Bài 40 trang 34 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 40 trang 34 sách bài tập toán 8. Tìm Q, biết : ...

Xem lời giải

Bài 41 trang 34 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 41 trang 34 sách bài tập toán 8. Rút gọn các biểu thức ( chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính) : ...

Xem lời giải

Bài 42 trang 35 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 42 trang 35 sách bài tập toán 8. Hãy biểu diễn qua x : ...

Xem lời giải

Bài 43 trang 35 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 43 trang 35 sách bài tập toán 8. Đố. Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống của đẳng thức sau: ...

Xem lời giải

Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 35 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 35 sách bài tập toán 8 tập 1. Hãy thực hiện các phép tính sau : ...

Xem lời giải

Bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 35 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 35 sách bài tập toán 8 tập 1. Tìm phân thức P biết : ...

Xem lời giải