Bài 3. Diện tích tam giác

Bình chọn:
4.6 trên 49 phiếu
Bài 25 trang 159 SBT toán 8 tập 1 Bài 25 trang 159 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 25 trang 159 sách bài tập toán 8. Hai đường chéo của hình chữ nhật chia hình chữ nhật thành bốn tam giác. Diện tích của các tam giác đó có bằng nhau không ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Bài 26 trang 159 SBT toán 8 tập 1 Bài 26 trang 159 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 26 trang 159 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC có đáy BC cố định và đỉnh A di động trên một đường thẳng d cố định song song với đường thẳng BC. Chứng minh rằng tam giác ABC luôn có diện tích không đổi.

Xem chi tiết
Bài 27 trang 159 SBT toán 8 tập 1 Bài 27 trang 159 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 27 trang 159 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có đáy BC cố định và dài 4cm. Đỉnh A di chuyển trên đường thẳng d (d ⊥ BC). Gọi H là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống đường thẳng BC.

Xem chi tiết
Bài 28 trang 160 SBT toán 8 tập 1 Bài 28 trang 160 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 28 trang 160 sách bài tập toán 8. Tính diện tích của hình 186 theo các kích thước đã cho trên hình (a, b, c có cùng đơn vị đo).

Xem chi tiết
Bài 29 trang 160 SBT toán 8 tập 1 Bài 29 trang 160 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 29 trang 160 sách bài tập toán 8. Hai cạnh của một tam giác có độ dài là 5cm và 6cm. Hỏi diện tích của tam giác đó có thể lấy giá trị nào trong các giá trị sau:

Xem chi tiết
Bài 30 trang 160 SBT toán 8 tập 1 Bài 30 trang 160 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 30 trang 160 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, biết AB = 3AC. Tính tỉ số hai đường cao xuất phát từ các đỉnh B và C.

Xem chi tiết
Bài 31 trang 160 SBT toán 8 tập 1 Bài 31 trang 160 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 31 trang 160 sách bài tập toán 8. Các điểm E, F, G, H, K, L, M, N chia mỗi cạnh hình vuông ABCD thành ba đoạn thẳng bằng nhau. Gọi P, Q, R, S là giao điểm của EH và NK với FM và GL (h.187). Tính...

Xem chi tiết
Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 160 SBT toán 8 tập 1 Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 160 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 160 sách bài tập toán 8 tập 1. a) Có thể dùng kéo cắt hai lần và chỉ cắt theo đường thẳng chia một tam giác (thường) thành ba mảnh để ghép lại được một hình chữ nhật hay không ?

Xem chi tiết
Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 161 SBT toán 8 tập 1 Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 161 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 161 sách bài tập toán 8. Cho tam giác đều ABC và điểm M bất kì nằm trong tam giác đó. Đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với BC tại điểm H...

Xem chi tiết
Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 161 SBT toán 8 tập 1 Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 161 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 161 sách bái tập toán 8. Cho hai tam giác ABC và DBC. Kẻ đường cao AH của tam giác ABC. Kẻ đường cao DK của tam giác DBC. Gọi S là diện tích của tam giác ABC...

Xem chi tiết


Gửi bài