Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

Bình chọn:
4.5 trên 49 phiếu
Bài 17 trang 87 SBT toán 8 tập 2 Bài 17 trang 87 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 17 trang 87 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có AB = 15cm, AC = 20cm, BC = 25cm. Đường phân giác góc BAC cắt cạnh BC tại D (h.14)

Xem chi tiết

Bài 18 trang 87 SBT toán 8 tập 2 Bài 18 trang 87 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 87 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có các đường phân giác AD, BE và CF (h15)

Xem chi tiết

Bài 19 trang 87 SBT toán 8 tập 2 Bài 19 trang 87 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 19 trang 87 sách bài tập toán 8. Tam giác cân BAC có BA = BC = a, AC = b. Đường phân giác góc A cắt BC tại M, đường phân giác góc C cắt BA tại N ...

Xem chi tiết

Bài 20 trang 87 SBT toán 8 tập 2 Bài 20 trang 87 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 20 trang 87 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có AB = 12cm, AC = 20cm, BC = 28cm. Đường phân giác góc A cắt BC tại D. Qua D kẻ DE // AB (E thuộc AC) (h17)...

Xem chi tiết

Bài 21 trang 88 SBT toán 8 tập 2 Bài 21 trang 88 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 21 trang 88 sách bài tập toán 8. Cho tam giác vuông ABC, góc A = 90^o, AB = 21cm, AC = 28cm ...

Xem chi tiết

Bài 22 trang 88 SBT toán 8 tập 2 Bài 22 trang 88 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 22 trang 88 sách bài tập toán 8. Cho tam giác cân ABC (AB = AC), đường phân giác góc B cắt AC tại D và cho biết AB = 15cm, BC = 10cm...

Xem chi tiết

Bài 23 trang 88 SBT toán 8 tập 2 Bài 23 trang 88 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 23 trang 88 sách bài tập toán 8. Tam giác vuông ABC có góc A = 90^o , AB = 12cm, AC = 16cm; đường phân giác góc A cắt BC tại D...

Xem chi tiết

Bài 24 trang 88 SBT toán 8 tập 2 Bài 24 trang 88 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 24 trang 88 sách bài tập toán 8. Tam giác vuông ABC có góc A = 90^o , AB = a (cm), AC = b (cm), (a < b) ...

Xem chi tiết

Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 89 SBT toán 8 tập 2 Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 89 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 89 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC vuông tại A có đường phân giác AD. Biết rằng độ dài của các cạnh góc vuông AB = 3,75cm, AC = 4,5cm ...

Xem chi tiết

Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 89 SBT toán 8 tập 2 Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 89 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 89 sách bài tập toán 8. Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB = a = 12,5cm, BC = b = 7,25cm...

Xem chi tiếtHỏi bài