Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g)

Bình chọn:
3.7 trên 23 phiếu
Bài 39 trang 93 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 39 trang 93 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AB, F là trung điểm của CD (h26). Chứng minh hai tam giác ADE và CBF đồng dạng với nhau.

Xem lời giải

Bài 40 trang 93 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 40 trang 93 sách bài tập toán 8. Tam giác vuông ABC có góc A = 90^o và đường cao AH ...

Xem lời giải

Bài 41 trang 94 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 41 trang 94 sách bài tập toán 8. Hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 2,5cm, AD = 3,5cm, BD = 5cm ...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 42 trang 94 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 42 trang 94 sách bài tập toán 8. Cho tam giác vuông ABC góc A = 90^o ...

Xem lời giải

Bài 43 trang 94 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 43 trang 94 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng, nếu hai tam giác ABC và A’B’C’ đồng dạng với nhau...

Xem lời giải

Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 94 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 94 sách bài tập toán 8. Hình bs.5 cho biết tam giác ABC có hai đường cao AD và BE cắt nhau tại H ...

Xem lời giải

Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 94 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 94 sách bài tập toán 8. Hình thang vuông ABCD (AB // CD) có đường chéo BD vuông góc với cạnh BC tại B và có độ dài BD = m = 7,25cm...

Xem lời giải