Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c)

Bình chọn:
4.1 trên 56 phiếu