Bài 9. Thể tích của hình chóp đều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 62 trang 150 SBT toán 8 tập 2 Bài 62 trang 150 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 62 trang 150 sách bài tập toán 8. Một hình chóp tứ giác đều và một lăng trụ đứng tứ giác đều như hình 147 dưới đây (cạnh đáy và chiều cao bằng nhau)

Xem chi tiết

Bài 63 trang 151 SBT toán 8 tập 2 Bài 63 trang 151 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 63 trang 151 sách bài tập toán 8. Một cái nhà kính trồng cây thí nghiệm có dạng một lăng trụ đứng có các kích thước như ở hình 148. EDC là một tam giác cân ...

Xem chi tiết

Bài 64 trang 151 SBT toán 8 tập 2 Bài 64 trang 151 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 64 trang 151 sách bài tập toán 8. Hình 149 là chiếc lều ở một trại hè với các kích thước cho trên hình.

Xem chi tiết

Bài 65 trang 151 SBT toán 8 tập 2 Bài 65 trang 151 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 65 trang 151 sách bài tập toán 8. 1) Kim tự tháp Kê-ốp (Thế kỉ 25 trước Công nguyên) là một hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy bằng 233m, chiều cao hình chóp 146,5m...

Xem chi tiết

Bài 66 trang 152 SBT toán 8 tập 2 Bài 66 trang 152 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 66 trang 152 sách bài tập toán 8. Thể tích hình chóp đều cho theo các kích thước ở hình 150 là...

Xem chi tiết

Bài 67 trang 152 SBT toán 8 tập 2 Bài 67 trang 152 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 67 trang 152 sách bài tập toán 8. Tính thể tích hình chóp tứ giác đều O.ABCD (các kích thước cho trên hình 151)

Xem chi tiết

Bài 68 trang 152 SBT toán 8 tập 2 Bài 68 trang 152 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 68 trang 152 sách bài tập toán 8. Hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên là 5cm, chiều cao hình chóp là 4cm. Thể tích của hình chóp là ...

Xem chi tiết

Bài 69 trang 152 SBT toán 8 tập 2 Bài 69 trang 152 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 69 trang 152 sách bài tập toán 8. Tính diện tích toàn phần của hình chóp đều sau đây ...

Xem chi tiết

Bài 70 trang 153 SBT toán 8 tập 2 Bài 70 trang 153 SBT toán 8 tập 2

Giải bài trang sách bài tập toán 8. Tính thể tích và diện tích toàn phần các hình chóp đều dưới đây (theo các kích thước cho trên hình vẽ 153).

Xem chi tiết

Bài 71 trang 153 SBT toán 8 tập 2 Bài 71 trang 153 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 71 trang 153 sách bài tập toán 8. Tính diện tích toàn phần của hình chóp cụt đều cho theo các kích thước trên hình 154.

Xem chi tiết

Bài 72 trang 153 SBT toán 8 tập 2 Bài 72 trang 153 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 72 trang 153 sách bài tập toán 8. Cho hình chóp cụt tứ giác đều ABCD.A1B1C1D1 có các cạnh đáy 5cm và 10cm, đường cao của mặt bên bằng 5cm...

Xem chi tiếtHỏi bài