Bài 6. Diện tích đa giác

Bình chọn:
4.7 trên 76 phiếu
Bài 47 trang 164 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 47 trang 164 sách bài tập toán 8. Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích đa giác ABCDE (BE // CD) (h.189)

Xem lời giải

Bài 48 trang 164 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 48 trang 164 sách bài tập toán 8. Theo bản đồ và tỉ lệ ghi trên hình 190, hãy tính diện tích của hồ nước (phần bị gạch sọc).

Xem lời giải

Bài 49 trang 164 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 49 trang 164 sách bài tập toán 8. Theo kích thước đã cho trên hình 191, hãy tính diện tích hình gạch sọc (đơn vị m2).

Xem lời giải

Bài 50 trang 164 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 50 trang 164 SBT toán 8. Tìm diện tích mảnh đất theo kích thước cho trên hình 192 (đơn vị m2)

Xem lời giải

Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 164 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 164 sách bài tập toán 8. Tính diện tích của hình được cho trong mỗi trường hợp sau đây:

Xem lời giải

Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 165 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 165 sách bài tập toán 8. Tính theo a, b và S diện tích của đa giác giới hạn bởi các cạnh của hình vuông mà không là cạnh của hình bình hành đã cho.

Xem lời giải

Bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 165 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 165 SBT toán 8. Bạn Giang đã vẽ một đa giác ABCDEFGHI như ở hình bs. 26. Tính diện tích hình đa giác đó.

Xem lời giải