Bài 50 trang 164 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 50 trang 164 SBT toán 8. Tìm diện tích mảnh đất theo kích thước cho trên hình 192 (đơn vị m2)

Đề bài

Tìm diện tích mảnh đất theo kích thước cho trên hình 192 (đơn vị \(m^2\))

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính diện tích hình tam giác bằng nửa tích cạnh và chiều cao tương ứng:\(S=\dfrac{1}{2}ab\) và công thức tính diện tích hình thang bằng nửa tích hai đáy với chiều cao: \(S=\dfrac{a+b}{2}.h\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {S_I} = {1 \over 2}.41.30 = 615({m^2})  \cr  & {S_{II}} = {1 \over 2}.\left( {30 + 20} \right).50 = 1250({m^2})  \cr  & {S_{III}} = {1 \over 2}.20.19 = 190({m^2})  \cr  & {S_{IV}} = {1 \over 2}.19.56 = 532({m^2})  \cr  & {S_V} = {1 \over 2}.\left( {19 + 16} \right).34 = 595({m^2})  \cr  & {S_{VI}} = {1 \over 2}.16.20 = 160({m^2}) \cr} \)  

\(\begin{array}{l}S = {S_I} + {S_{II}} + {S_{III}} + {S_{IV}} + {S_V} \\+ {S_{VI}}\\ = 615 + 1250 + 190 + 532 + 595 \\+ 160 = 3342\,({m^2})\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí